Công ty thủy điện Đại Ninh được thành lập ngày 30/07/2008 theo quyết định số 634/QĐ-EVN-HĐQT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; là thành viên hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trụ sở chính đặt tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Hiện tại, Công ty đang quản lý vận hành hệ thống công trình và nhà máy thủy điện Đại Ninh với công suất là 300 MW. Sản lượng điện bình quân hàng năm theo thiết kế là 1.178 triệu kWh.
Các tổ chức, nhiệm vụ trong từng đơn vị của công ty Thủy Điện Đại Ninh