Thông báo

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự năm 2021

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự năm 2021

07 Tháng Tư 2021 7:37 SA

Công ty Thủy điện Đại Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1; có trụ sở tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; được giao nhiệm vụ quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Đại Ninh có công suất 300 MW. Công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau

Đọc tin
Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự

17 Tháng Bảy 2020 10:43 SA

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự

Đọc tin
Biên bản họp hội đồng tuyển dụng

Biên bản họp hội đồng tuyển dụng

24 Tháng Hai 2020 3:02 CH

Biên bản họp hội đồng tuyển dụng

Đọc tin
Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự

03 Tháng Mười Hai 2019 2:52 CH

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự

Đọc tin