Chức năng nhiệm vụ

Nhiệm vụ chính của Công ty thủy điện Đại Ninh là quản lý vận hành, sản xuất điện cung cấp cho hệ thống điện Quốc Gia.

Công ty có các ngành nghề sản suất kinh doanh như sau:

- Sản xuất và kinh doanh điện năng;

- Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị, công trình thủy điện Đại Ninh và các nhà máy thủy điện khác;

- Thí nghiệm, sửa chữa thiết bị cơ, điện, gia công cơ khí;

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị cơ khí thủy lực, công trình xây dựng, thiết bị quan trắc, thiết bị điện, thông tin của các công trình thủy điện;

- Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho các công trình thủy điện mới khi được Tập đoàn giao;

- Đào tạo nhân lực cho các nhà máy mới và đào tạo nâng cao tay nghề ngành điện;

- Xây lắp các công trình điện và công trình xây dựng; xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành điện và thủy điện; tổ chức dịch vụ du lịch;

- Thực hiện các chức năng khác do Tổng Công ty Phát điện 1 giao.


Các bài viết liên quan