Định hướng phát triển

Hầu hết đội ngũ cán bộ hiện tại của Công ty đều là những người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực quản lý thủy điện. Do vậy, định hướng phát triển của Công ty trong hiện tại và tương lai là:

- Đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả công trình thủy điện Đại Ninh để cung cấp điện năng cho Hệ thống điện Quốc gia.

- Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ vận hành, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, thử nghiệm, lắp đặt, đào tạo… các thiết bị điện, cơ khí thủy công, hệ thống điều khiển DCS cho các nhà máy thủy điện… trên phạm vi cả nước.

- Nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo.


Các bài viết liên quan