Thông tin liên hệ

CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH

Địa chỉ: Thôn Ninh Hòa - Xã Ninh Gia - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.2212259           Fax: 0263.3671436

Email: daininhhpc@gmail.com


Các bài viết liên quan