Cuộc thi “Xanh –Sạch –Đẹp –An toàn tại nơi làm việc”

Công ty Thủy điện Đại Ninh Triển khai mô hình văn phòng Xanh - Bước đột phá hướng tới bền vững

Công ty Thủy điện Đại Ninh Triển khai mô hình văn phòng Xanh - Bước đột phá hướng tới bền vững

25 Tháng Tám 2023 10:21 SA

Ngày nay, việc bảo vệ môi trường và xây dựng các công trình xanh ngày càng trở nên cấp thiết. Nhận thức về tầm quan trọng của việc góp phần vào bảo vệ môi trường, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã triển khai mô hình văn phòng xanh, một bước đột phá về hướng bền vững và bảo vệ môi trường

Đọc tin
Giải pháp Hợp lý hóa về công tác Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn tại nơi làm việc

Giải pháp Hợp lý hóa về công tác Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn tại nơi làm việc

18 Tháng Tám 2023 10:35 SA

Giải pháp Hợp lý hóa về công tác Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn tại nơi làm việc

 

 

 

Đọc tin
Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức, phát động cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trong Công ty Thủy điện Đại Ninh.

Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức, phát động cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trong Công ty Thủy điện Đại Ninh.

18 Tháng Tám 2023 10:29 SA

Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức, phát động cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trong Công ty Thủy điện Đại Ninh

Đọc tin
V/v tổ chức, phát động cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trong Tổng công ty Phát điện 1

V/v tổ chức, phát động cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trong Tổng công ty Phát điện 1

16 Tháng Tám 2023 11:18 SA

V/v tổ chức, phát động cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trong Tổng công ty Phát điện 1

Đọc tin
Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trong Tổng công ty Phát điện 1

Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trong Tổng công ty Phát điện 1

16 Tháng Tám 2023 11:10 SA

Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trong Tổng công ty Phát điện 1

Đọc tin
Công ty Thủy điện Đại Ninh tổ chức hưởng ứng Cuộc thi "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc" từ năm 2023

Công ty Thủy điện Đại Ninh tổ chức hưởng ứng Cuộc thi "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc" từ năm 2023

16 Tháng Tám 2023 10:23 SA

Từ năm 2023, Tổng Công ty Phát điện 1 tổ chức, phát động cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc”, trên tinh thần đó Công đoàn và Chuyên môn Công ty Thủy điện Đại Ninh đã tổ chức, phát động cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” tại Kế hoạch liên tịch số 1082/KHLT-TĐĐNI-CĐ ngày 11/8/2023.

Đọc tin