Công ty Thủy điện Đại Ninh Duy trì “Xanh - Sạch - Đẹp – An toàn tại nơi làm việc”

05 Tháng Mười Hai 2023 3:28 CH

Kể từ khi cuộc thi “Xanh – Sạch - Đẹp – An toàn nơi làm việc” trong CTTĐ Đại Ninh được tổ chức từ ngày 01/7/2023 đến nay, tất cả các bộ phận, CBCVN trong Công ty đều rất quan tâm, hưởng ứng nhiệt và duy trì liên tục. Các đơn vị thường xuyên tổ chức thực hiện các công việc làm đẹp cảnh quan như: cắt tỉa các cành cây có nguy cơ gãy đổ gây mất an toàn; phát quang, tổng vệ sinh; chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh; chỉnh trang toàn bộ các khu làm việc, nhà trực vận hành và các khu sinh hoạt chung...

 

PXSC phát quang và cắt tỉa các cành cây có nguy cơ gãy đổ

 

Dọn vệ sinh, tắt tỉa bồn hoa  tại Văn phòng Công ty

Phong trào “Xanh - Sạch – Đẹp – An toàn” đã tạo và duy trì được một môi trường làm việc thân thiện, an toàn. Điều này đã tạo động lực, cảm hứng vui tươi cho CBCNV mỗi ngày đến cơ quan làm việc. Qua đó cũng giúp nâng cao hiệu quả công việc.

 

Văn phòng CTTĐ Đại Ninh nhìn tư trên cao

 

Đường vào Văn phòng Công ty luôn Xanh -Sạch- Đẹp-An toàn

 

 

Khu Văn phòng làm việc Công ty

Sau 5 tháng phát động, phong trào “Xanh – Sạch -Đẹp – An toàn” tại nơi làm việc đã giúp cho toàn bộ quan cảnh của Công ty trở nên xanh đẹp, an toàn hơn, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV trong việc xây dựng và bảo vệ môi trường làm việc.

Viết bài: Tô Văn Trọng


Tin liên quan