GIẢI PHÁP Phát quang chống cháy để đảm bảo môi trường và an toàn tại nơi làm việc

08 Tháng Ba 2024 2:42 CH

      Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng Công ty “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn” tại nơi làm việc do Tổng công ty Phát điện 1 phát động theo Kế hoạch liên tịch số 11/EVNGENCO1-CĐ ngày 05/7/2023; Kế hoạch liên tịch số 1082/KHLT-TĐĐNI-CĐ ngày 11/8/2023 về việc tổ chức, phát động cuộc thi “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn tại nơi làm việc” trong Công ty Thủy điện Đại Ninh, Tôi xin đề xuất giải pháp để thực hiện tốt công tác này, cụ thể như sau:

  1. Mục đích: Xây dựng cảnh quan, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện với môi trường làm việc của CBCNV nhằm góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của đơn vị.
  2. Một số giải pháp:

      - Tham mưu với Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để triển khai công tác xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn tại đơn vị.

      - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú đến toàn thể CBCNV nhằm đảm bảo xây dựng môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

       - Tăng cường công tác dọn vệ sinh tại nơi làm việc, trong các khuôn viên khu nhà trực vận hành, Văn phòng, Nhà máy.

       - Chủ động phát quang chống cháy để đảm bảo môi trường và an toàn tại nơi làm việc, cụ thể:

                ++ Phát quang cỏ, thực bì, cây dại tại khu vực Văn phòng Ninh Gia.

                ++ Phát quang cỏ, thực bì tại khu vực vườn thông để ngăn ngừa cháy.

                ++ Phát quang cỏ, cây dại xung quanh nhà ở khu nhà trực vận hành Ninh Gia.

                ++ Các hình ảnh phát quang chống cháy tại khu Văn phòng Ninh Gia:

 

        Hình 1: Cỏ khô trước khu vực VPNG    

            

Hình 2: Phát quang chống cháy

 

            Hình 3: Văn phòng Công ty Thủy điện Đại Ninh

      Khí hậu hiện tại đang là cao điểm mùa khô, lượng mưa ở mức rất thấp, nguy cơ cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cho nên việc chủ động phát quang và tạo đường băng cản lửa là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho công trình.

      Trên đây là giải pháp nhằm đảm bảo môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” đã và đang được thực hiện tại Công ty, kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty xem xét, phê duyệt.


Tin liên quan