Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức, phát động cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trong Công ty Thủy điện Đại Ninh.

18 Tháng Tám 2023 10:29 SA

Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức, phát động cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trong Công ty Thủy điện Đại Ninh.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin liên quan