Đóng điện thành công MBA AT4 Trạm 220/110kV NMTĐ Đại Ninh

21 Tháng Mười Một 2017 3:20 CH

       Ngày 14/11/2017, được sự cho phép của Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng công ty, Công ty đã đóng điện nghiệm thu thành công, đưa vào vận hành máy biến áp AT4 220/110/22 kV – 125 MVA thuộc Dự án “Nâng công suất trạm phân phối 220/110kV NMTĐ Đại Ninh từ 63MVA lên (63+125) MVA” đặt tại xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

        Đây là công trình có tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, do Tổng công ty Phát điện 1 làm chủ đầu tư, Công ty Thủy điện Đại Ninh làm đại diện chủ đầu tư; Ban QLDA thuỷ điện 6 làm Tư vấn QLDA; dự án được thực hiện bởi liên danh Nhà thầu Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long – Công ty Cổ phần Du lịch thương mại và Đầu tư Bắc Thăng Long – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1.

       Trạm biến áp 220/110 kV Đại Ninh được đưa vào vận hành từ năm 2007. Việc đóng điện thành công và đưa vào vận hành MBA AT4 đã kịp thời tăng cường cung cấp điện nhằm phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng nhu cầu phụ tải trong khu vực đặc biệt là các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Thuận; nâng cao tính ổn định, tin cậy và an toàn trong hệ thống điện.

 

 

Hội đồng nghiệm thu chụp hình lưu niệm tại MBA AT4

 

 

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra công tác chuẩn bị đóng điện

      Các hạng mục thi công bao gồm lắp đặt thêm 01 MBA 220/110 kV-125 MVA; lắp mới 01 ngăn lộ 220 kV, ngăn lộ 110kV cho MBA AT4 và ngăn máy cắt phân đoạn 110kV; thay thế một số thiết bị ngăn xuất tuyến 110kV; bổ sung, hoàn thiện hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ, SCADA phù hợp với thiết bị lắp mới và hiện hữu.

 

 

HĐNT theo dõi quá trình thao tác đóng điện thu

 

 

Lãnh đạo đơn vị giám sát chặt chẽ quá trình đóng điện

 

      Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, kết quả đạt được nêu trên là sự nỗ lực, huy động tối đa mọi nguồn lực trong công tác chỉ đạo điều hành dự án của Tổng Công ty phát điện 1, Công ty Thủy điện Đại Ninh; sự phối hợp hiệu quả của Ban Quản lý dự án thủy điện 6. Đặc biệt, đóng góp rất quan trọng cho dự án chính là nỗ lực của các nhà thầu gói thầu EPC trong công tác thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng lắp đặt, giám sát để đưa máy biến áp AT4 vào vận hành kịp thời./.

PV. Nguyễn Chín


Tin liên quan