ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2022-2027: “ĐỔI MỚI, TRÍ TUỆ, DÂN CHỦ, THIẾT THỰC”

18 Tháng Năm 2022 10:15 SA

Chiều ngày 13/5/2022, Công đoàn Công ty Thủy điện Đại Ninh tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 với phương châm “Đổi mới, trí tuệ, dân chủ, thiết thực”.

Đại hội vinh dự được đón tiếp Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1, Ông Nguyễn Văn Bé – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 và Bà Trần Thị Kim Ngân - Uỷ viên BCH Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1, Ông Võ Tăng Lý – Bí thư Chi bộ/Giám đốc Công ty, cùng với sự tham dự của 104 đoàn viên Công đoàn Công ty.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã báo cáo kết quả công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022; thảo luận về công tác phối hợp với chuyên môn trong phong trào thi đua lao động sản xuất; về tổ chức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào SXKD; về vai trò tổ chức Công đoàn đối với hoạt động sản xuất và đời sống CBCNV trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

 

 

Ông Trần Doãn Thành – Chủ tịch CĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tạo Đại hội, Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Công ty, đã phối hợp tốt với Chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần rất lớn vào thành công chung của Tổng công ty Phát điện 1. Bên cạnh đó, Ông Trần Doãn Thành đề nghị BCH Công đoàn khóa mới tiếp tục phát huy những thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo việc làm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thu nhập và phúc lợi cho người lao động.

 

 

 

Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 chúc mừng Đại hội

 

 

Ông Võ Tăng Lý – Bí thư Chi bộ/Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tạo Đại hội, Ông Võ Tăng Lý – Bí thư Chi bộ/Giám đốc Công ty đánh giá trong nhiệm kỳ 2017- 2022 Công đoàn Công ty đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; luôn quán triệt, động viên toàn thể CNVC-LĐ tích cực thi đua lao động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa... góp phần truyền thông văn hóa, thương hiệu của ngành Điện đối với cộng đồng.

 

CBCNV Công ty tham dự Đại hội đông đủ, nghiêm túc

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí, là những cán bộ có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, có uy tín trong phong trào công nhân, Công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ, thực sự đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của đoàn viên và CNVC-LĐ để củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn, đáp ứng yêu cầu của hoạt động Công đoàn. Đồng thời bầu 7 đồng chí đại diện cho Công đoàn Công ty tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1.

 

Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

 

Toàn thể NLĐ chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Công ty Thủy điện Đại Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên và tổ chức Công đoàn; đảm bảo được tính dân chủ nghiêm túc theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tuân thủ và thực hiện tốt chủ đề năm của EVN năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Đại hội đã thể hiện tinh thần sẵn sàng và quyết tâm cao độ của toàn thể người lao động trong việc phối hợp với chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kế hoạch của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty giao năm 2022-2027./.

                                                                                

 (Viết tin: Phạm Văn Phú)


Tin liên quan