CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐƯỜNG DÂY 22KV TRONG MÙA MƯA BÃO

26 Tháng Mười 2023 2:54 CH

        Xác định đảm bảo an toàn đường dây 22kV trong mùa mưa bão là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm chủ động phòng tránh sự cố, tai nạn trong mùa mưa bão, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, giảm thiểu những rủi ro thiệt hại về tài sản, hạn chế thấp nhất những rủi ro thiên tai ảnh hưởng đến đường dây cấp điện này.

Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị

        Nhằm giảm thiểu các sự cố có thể xảy ra, Công ty đã đưa ra các giải pháp cụ thể như: Tăng cường kiểm tra và phát quang cây cối nằm trong hành lang an toàn; chặt, tỉa những cây cối nằm ngoài hành lang có nguy cơ gãy đổ vào đường dây gây sự cố, bảo đảm khoảng cách an toàn đường dây; kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên, tổ chức xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên thiết bị; kiểm tra và xử lý các vị trí xung yếu có móng trụ bị sạt lở để gia cố nhằm đảm bảo vận hành an toàn và ngăn ngừa nguy cơ sự cố đường dây.

        Bên cạnh các giải pháp nêu trên, đối với hạng mục Đập tràn có nhiệm vụ hết sức quan trọng, đặc biệt là khi mực nước hồ chứa đang ở mức cao trong mùa mưa lũ thì mức độ cần thiết về nguồn điện cấp cho công trình này rất cao. Do đó, ngoài nguồn điện từ nhà máy, tại Đập tràn còn có nguồn dự phòng từ lưới điện 22kV của Điện lực Đức Trọng luôn sẵn sàng để cấp nguồn trong trường hợp Đập tràn không thể nhận điện từ nhà máy. Trong trường hợp sự cố cả 02 nguồn từ nhà máy và Đức Trọng, Đập tràn còn có 01 nguồn điện dự phòng khác từ máy phát diesel tại Đập tràn để phục vụ cấp điện khi cần thiết.

       Ngoài ra, nhằm vận hành an toàn cho đường dây 22kV cấp điện cho các công trình nói riêng và thực hiện tốt công tác PCTT & TKCN trong Công ty nói chung; Công ty đã xây dựng phương án ứng phó, thực hiện theo phương châm “Bốn tại chỗ” và nguyên tắc “Ba sẵn sàng”; đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho công trình hồ, đập, nhà máy thủy điện Đại Ninh trong mùa mưa bão./.

                                                                                                            (Viết bài: Nguyễn Viết Khôi)


Tin liên quan