Công ty Thủy điện Đại Ninh đảm bảo sản xuất điện, đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho hạ du tỉnh Bình Thuận

06 Tháng Chín 2023 2:40 CH

     Theo thông tin nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong các tháng cuối năm 2023 nhiệt độ có xu hướng cao hơn trong khi lượng mưa thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ và khả năng hiện tượng El Nino quay trở lại vào các tháng cuối năm 2023 là rất cao; do đó, lưu lượng nước về các hồ chứa trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có xu hướng giảm.

     Để đảm bảo cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và nông nghiệp của phía hạ du tỉnh Bình Thuận trong các tháng cuối năm 2023 cũng như các tháng mùa khô năm 2024; Công ty Thủy điện Đại Ninh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất điện và khai thác hồ chứa năm 2024 trên cơ sở các phương án mực nước hồ tích được từ đầu năm 2024 nhằm khai thác tối ưu hồ chứa phục vụ sản xuất điện và cấp nước hạ du.

 

Hồ chứa thủy điện Đại Ninh tháng 9 năm 2023

     Tính đến ngày 6/9/2023, nhà máy thủy điện Đại Ninh đã phát được tổng sản lượng là 701,3 triệu kWh, cung cấp cho hạ du 450 triệu m3 nước, mực nước hồ đã đạt đươc 872,2 m, cách mực nước dâng bình thường 7,8 m. Trong thời gian tới, Công ty Thủy điện Đại Ninh sẽ tiếp tục phấn đấu khai thác hiệu quả lượng nước về hồ, tích nước đầy hồ vào cuối năm, đảm bảo vận hành an toàn liên tục các tổ máy, đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho hạ du tỉnh Bình Thuận.

 

Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy thủy điện Đại Ninh.

 (Viết bài: Nguyễn Hữu Hiếu)


Tin liên quan