CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

06 Tháng Mười Hai 2022 6:02 CH

     Hòa chung với sự chuyển mình mạnh mẽ của EVN, EVNGENCO1 trong công tác chuyển đổi số, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã triển khai thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực và đã mang lại chuyển biến tích cực, phù hợp với xu hướng chung của xã hội của ngành Điện, cụ thể:

     Trong năm 2022, Công ty đã tổ chức 29 cuộc thi sát hạch bắt buộc (06 cuộc thi an toàn điện định kỳ; 06 cuộc thi nâng bậc và 17 cuộc thi kiểm tra sát hạch nghề bằng hình thức thi trắc nghiệm) và tổ chức 04 khóa đào tạo nhận thức về chuyển đổi số cho toàn thể CBCNV trên hệ thống phần mềm E-learning của EVN (Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Chuyển đổi số trong EVN, Sổ tay Chuyển đổi số…); đào tạo, tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số trong từng lĩnh vực chuyển đổi số của EVN cho cán bộ quản lý các cấp,...

 

CBCNV tập trung ôn luyện cho kỳ sát hạch nghề năm 2022

     Công ty đã tạo 43 khóa học đào tạo trên hệ thống E-learning, đồng thời cử CBCNV tham gia khóa đào tạo phù hợp với từng lĩnh vực công tác. Kết quả đã có 1.735 lượt học đạt yêu cầu (đạt gần 150% so với chỉ tiêu Tổng công ty đề ra).

     Công ty đã thực hiện số hóa toàn bộ các tài liệu phục vụ công tác đào tạo và cập nhật lên hệ thống hệ thống phần mềm E-learning của EVN để CBCNV tham gia học tập, ôn luyện. Ngoài ra, Công ty đã xây dựng hoàn thành 5 bài giảng điện tử (Tổng công ty giao 2 chỉ tiêu) và đã cập nhật lên hệ thống phần mềm E-learing để EVNGENCO1 thẩm định, phê duyệt và triển khai sử dụng trong công tác đào tạo của Công ty.

 

Bài giảng E-learning đã đưa lên hệ thống phần mềm đào tạo của EVN

     Công tác chuyển đổi số tại Công ty đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong lĩnh vực Đào tạo (nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; giảm chi phí đào tạo,…); và chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo cũng đã góp phần vào công cuộc chuyển đổi số theo lộ trình đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 1 đề ra./.

 

                                                                Viết bài: Nguyễn Đăng Tuấn


Tin liên quan