CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “TẾT TRỒNG CÂY” CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

31 Tháng Tám 2022 1:31 CH

Sáng ngày 31/8/2022, Công ty Thủy điện Đại Ninh tổ chức trồng cây hưởng ứng Chương trình trồng 1.000 cây xanh hàng năm theo Kế hoạch của UBND xã Phú Hội giai đoạn 2021-2025. Tham dự trồng cây có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy và ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hội; về phía Công ty có ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc và đông đảo đoàn viên thanh niên của Công ty.

 

 

 

Lãnh đạo UBND xã Phú Hội, Lãnh đạo Công ty và các đoàn viên thanh niên

tham gia trồng cây xanh trong phạm vị đất công trình thủy điện Đại Ninh

 

Nhằm hoàn thành mục tiêu trồng 566.299 cây xanh theo Kế hoạch của UBND xã Phú Hội, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã tích cực phối hợp với Chính quyền địa phương triển khai trồng cây xanh hàng năm nhằm góp phần tăng độ che phủ rừng toàn xã từ 42% trở lên, đồng thời qua đó đạt được mục tiêu kép trong phát triển bền vững như nâng cao tác dụng phòng hộ khu vực đầu nguồn, giảm sự biến đổi khí hậu, làm đẹp cảnh quan; thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh,… Thông qua việc trồng cây xanh sẽ góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của CBCNV và Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh đối với cuộc sống cũng như xã hội.  

Với lợi ích của cây xanh mang lại cho môi trường, Công ty Thủy điện Đại Ninh cam kết sẽ thực hiện tốt Phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động và Kế hoạch hoạt động của Chính quyền địa phương, EVN, Tổng công ty.

 

 

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hội tham gia trồng cây trong phạm vị đất công trình thủy điện Đại Ninh

 

(Viết tin: Lê Văn Cường)


Tin liên quan