CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “TẾT TRỒNG CÂY” CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

31 Tháng Mười 2023 2:42 CH

       Phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân nói chung và CBCNV Công ty Thủy điện Đại Ninh nói riêng về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

 

 

Hình ảnh CBCNV, đoàn viên thanh niên Công ty tham gia hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”

       Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” do Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 phát động, phấn đấu trồng mới và chăm sóc 50.000 cây xanh giai đoạn 2021 – 2025. Ngày 31/10/2023, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã tổ chức trồng mới 1.200 cây keo trong phạm vi đất công trình của Công ty, nhằm góp phần bảo vệ môi trường và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng Công ty phát triển bền vững, xanh, sạch, đẹp.

 

Hình ảnh đoàn viên thanh niên Công ty tham gia trồng cây xanh

       Với lợi ích của cây xanh mang lại, định kỳ hàng năm Công ty sẽ tiến hành tổ chức trồng mới và chăm sóc cây thông/keo trong địa phận đất công trình Công ty đang quản lý đảm bảo cây phát triển tươi tốt./.

 

Viết tin: Lê Văn Cường


Tin liên quan