CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “TẾT TRỒNG CÂY” CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

24 Tháng Chín 2021 1:56 CH

Phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động đã trở thành phong tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân nói chung và CBCNV Công ty Thủy điện Đại Ninh nói riêng về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

 

Hình ảnh đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”

 

Theo Chỉ thị liên tịch số 04/LT-EVNGENCO1-CĐ ngày 04/3/2021 của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 về việc hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”, toàn Tổng công ty phấn đấu trồng mới và chăm sóc 5.000 cây xanh trong năm 2021, đồng thời phấn đấu trồng mới và chăm sóc 50.000 cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, trong quá trình thực hiện lưu ý lựa chọn loại cây phù hợp với điều kiện thực tế, các loại cây có khả năng sinh trưởng, phát triển, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, thời tiết cùng từng vị trí vùng miền để tạo cảnh quan môi trường, xây dựng khuôn viên ngày càng xanh, sạch, đẹp, Ngày 09/9/2021 UBND xã Phú Hội cũng ban hành kế hoạch tổ chức ra quân trồng 566.299 cây xanh trên địa bàn của xã Phú Hội giai đoạn 2021 - 2025.

 

Hưởng ứng yêu cầu của Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 và UBND xã Phú Hội, ngày 21/9/2021, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã triển khai trồng 1.000 cây thông trong phạm vi đất công trình của Công ty, với đặc điểm của cây thông rất phù hợp điều kiện thời tiết và khí hậu tại tỉnh Lâm Đồng để sinh trưởng, phát triển.

 

 

Hình ảnh đoàn viên thanh niên Công ty tham gia trồng cây xanh

 

Với lợi ích của cây xanh mang lại cho môi trường xung quanh chúng ta, thời gian tới, giai đoạn 2021 - 2025 định kỳ vào đầu mùa mưa Công ty sẽ tiến hành tổ chức trồng mới và chăm sóc cây thông trong địa phận đất công trình Công ty đang quản lý, đảm bảo đúng yêu cầu, chủ trương của Tổng công ty - Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 và địa phương phát động.

 

 

Hình ảnh diện tích đất trong phạm vi công trình Công ty, dự kiến sẽ trồng cây trong thời gian tới.

 

(Viết tin: Lê Văn Cường)


Tin liên quan