CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH HOÀN THÀNH VƯỢT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

19 Tháng Bảy 2021 4:01 CH

     Trong 6 tháng đầu năm 2021, với việc tích nước đầy hồ vào cuối năm 2020, tình hình thủy văn tương đối thuận lợi, lưu lượng trung bình nước về hồ Đại Ninh là 7,78 m3/s (ứng với tần suất 61%), cao hơn cùng kỳ năm 2020 (4,01m3/s) và 02 tổ máy vận hành an toàn, ổn định, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã sản xuất 544,5 triệu kWh, đạt 111,8% kế hoạch 6 tháng mùa khô, và 72,9% kế hoạch năm 2021 do Tổng công ty Phát điện 1 giao; không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và sự cố thiết bị nghiêm trọng.

     Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong 6 tháng đầu năm 2021 như: hệ số khả dụng, tỷ lệ điện tự dùng, tỷ lệ ngừng máy do sự cố, tỷ lệ ngừng máy do bảo dưỡng đều đạt kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, Công ty luôn phấn đấu vận hành tối ưu lượng nước về hồ, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) và địa phương tỉnh Bình Thuận để vừa đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, vừa tối ưu hóa doanh thu trong thị trường điện.

     Về công tác bảo dưỡng, sửa chữa: trong năm 2021, Công ty có 05 danh mục sửa chữa lớn đã được Tổng công ty giao; trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã tiến hành đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa lớn, cũng như đã và đang triển khai sửa chữa lớn các danh mục theo kế hoạch được duyệt. Công ty đã thực hiện công tác tiểu tu tổ máy H1 (từ ngày 22/4 đến 29/4/2021, vượt tiến độ 2 ngày); và đại tu tổ máy H2 (từ ngày 24/6 đến 17/7/2021, vượt tiến độ 6 ngày). Các thiết bị sau tiểu tu và đại tu đã đạt được độ tin cậy cao, vận hành ổn định. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống thiết bị, công trình theo lịch đã được phê duyệt, đảm bảo toàn bộ hệ thống thiết bị và công trình vận hành an toàn, liên tục và ổn định, đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu hệ thống theo yêu cầu của A0.

     Về công tác đầu tư xây dựng và đầu tư phát triển: trong 6 tháng đầu năm, Công ty đang triển khai thực hiện “Dự án đầu tư hàng rào bảo vệ công trình thủy điện Đại Ninh” theo đúng kế hoạch; đang tiếp tục triển khai thực hiện 02 danh mục đầu tư phát triển gồm: (i) Lắp đặt hệ thống thiết bị phục vụ giám sát khai thác sử dụng nước mặt nhà máy thủy điện Đại Ninh; (ii) Xây dựng hàng rào bảo vệ phía hạ lưu đập thủy điện Đại Ninh (2,5 km hàng rào phía hạ lưu các đập). Trong đó, việc thi công xây dựng 2,5 km hàng rào phía hạ lưu các đập đang gặp rất nhiều khó khăn do người dân không hoàn trả lại mặt bằng lấn chiếm sử dụng trái phép thuộc quyền quản lý của Công ty (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để nhà thầu thi công (đến nay chỉ hoàn thành được khoảng 1,68 km). Công ty đang tiếp tục tích cực phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, cũng như tiếp tục tuyên truyền đến người dân hoàn trả mặt bằng để nhà thầu tiếp tục thi công hoàn thành trong năm 2021 này.

     Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, để hoàn thành mục tiêu kép, vừa chống dịch an toàn vừa đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, từ 25/6 Công ty đã cho cách ly tập trung toàn bộ CBCNV vào khu vực Văn phòng và khu vực Nhà máy để ăn, ở và làm việc khép kín, cách ly với xã hội bên ngoài, di chuyển đi lại bằng ô tô Công ty; một số bố trí làm việc từ xa. Trong 6 tháng cuối năm 2021 Công ty tiếp tục nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả công trình thủy điện Đại Ninh; tối ưu hóa doanh thu và chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động, nâng cao chỉ số hiệu quả hoạt động tổ máy; thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng các thành tựu công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện tốt PMIS, E-OFFICE, ERP, HRMS, IMIS, E-LEARNING; áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, duy trì thường xuyên công cụ Kaizen-5S; thực hiện tốt văn hóa Công ty và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật; thực hiện tốt chủ đề năm: “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để tăng cường vai trò và trách nhiệm của Công ty nói riêng và của Tổng công ty Phát điện 1 nói chung đối với cộng đồng.

Một số hình ảnh hoạt động của Công ty:

 

Hình 1: Tiến hành thay kim phun turbine 153 MW trong công tác đại tu tổ máy H2

 

Hình 2: Liên tục vận hành phát điện tại phòng Điều khiển trung tâm

Nhà máy thủy điện Đại Ninh 300MW

 

Tác giả: Nguyễn Lê Đức Chương


Tin liên quan