Công ty Thủy điện Đại Ninh Huấn luyện ATVSLĐ định kỳ cho CBCNV năm 2023

23 Tháng Tám 2023 3:15 CH

Ngày 23/8/2023, Công ty Thủy điện Đại Ninh phối hợp với Công ty TNHH Tư Vấn An toàn Quốc Gia tổ chức huấn luyện ATVSLĐ định kỳ cho 20 CBCNV thuộc đối tượng nhóm 4 theo quy định.

 

Giảng viên Lê Hữu Tính huấn luyện nghiệp vụ ATVSLĐ cho CBCNV

 

Đợt đào tạo tập trung với các nội dung như Chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; nhận diện các mối nguy và đánh giá rủi ro; các lưu ý về an toàn khi làm việc với điện, an toàn khi làm việc trên cao; phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các biện pháp cơ bản sơ cứu khi có sự cố xảy ra… Qua đợt huấn luyện này giúp CBCNV nhận thức sâu hơn về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của mình đối với công tác ATVSLĐ; đội ngũ mạng lưới ATVSV của Công ty nắm vững hơn nghiệp vụ, phương pháp hoạt động của mình tại đơn vị.

Tập thể CBCNV Công ty nêu cao tinh thần và quyết tâm thực hiện tốt các quy định về ATVSLĐ, phấn đấu không để xảy ra mất an toàn lao động tại nơi làm việc của Công ty./.

 

(Viết tin: Nguyễn Viết Khôi)


Tin liên quan