CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ KỊP THỜI, NGĂN NGỪA SỰ CỐ CHÁY NỔ ĐẦU SỨ MBA AT4 TRẠM PHÂN PHỐI 220/110 KV

24 Tháng Hai 2022 2:31 CH

Hiện nay trên lưới điện thỉnh thoảng xảy ra hiện tượng cháy nổ thiết bị nhất thứ ảnh hưởng lớn đến an toàn cho con người và an toàn vận hành cung cấp điện trong đó có sự cố do nổ đầu sứ xuyên máy biến áp (MBA) khi đang vận hành. Rút kinh nghiệm từ các sự cố đã xảy ra trên lưới điện, Công ty Thuỷ điện Đại Ninh luôn xác định công tác kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị điện để phát hiện và xử lý sớm các tồn tại có thể dẫn tới sự cố là rất quan trọng.

MBA AT4, 220/110KV-125MVA được sản xuất năm 2003 bởi Công ty thiết bị điện Đông Anh và được lắp đặt tại trạm Đại Ninh từ 2017. Ngày 14 tháng 11 năm 2020 trong công tác thí nghiệm định kỳ MBA AT4, Công ty đã phát hiện giá trị tổn thất điện môi  (Tang delta) của 3 sứ xuyên phía 110KV (do hãng TRENCH chế tạo, sản xuất tại Pháp năm 2002) bị tăng cao so với lần thí nghiệm trước và có khả năng vượt tiêu chuẩn cho phép. Điều này có thể gây ra nguy cơ cháy nổ sứ xuyên và phải dừng vận hành MBA trong thời gian dài, trong khi MBA này đang giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải năng lượng tái tạo từ Bình Thuận vào hệ thống.

Ngay khi phát hiện, Ban lãnh đạo công ty và các phòng chức năng đã tiến hành đánh giá rủi ro và nhận định đây là trường hợp nguy cơ cao và cần phải được xử lý sớm. Công ty đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn trong vận hành gồm theo dõi nhiệt độ của đầu sứ bằng máy chụp ảnh nhiệt từ xa thường xuyên khoảng 2h/lần trong quá trình vận hành để phát hiện sớm các bất thường, liên hệ các đơn vị bạn và đối tác tìm sứ có thông số tương đương đang có dự phòng sẵn trong nước, đồng thời giải trình Tổng công ty Phát điện 1 xin mua sứ xuyên mới và thuê sứ đang có dự phòng sẵn từ đối tác trong nước để thay thế tạm. Ngay khi được Tổng công ty chấp thuận Công ty đã tiến hành thủ tục thuê và lắp đặt khẩn cấp sứ xuyên thuê tạm đưa vào vận hành ổn định từ ngày 8 tháng 5 năm 2021. Ngay khi sứ xuyên 110KV mua mới về tới nhà máy, vào ngày 20 tháng 02 năm 2022, Công ty đã tiến hành thay thế vào vận hành và đóng điện mang tải lại MBA AT4 thành công để  đảm bảo vận hành lâu dài ổn định. Trong hai đợt thay sứ Công ty đã chuẩn bị kế hoạch chi tiết, chu đáo để thực hiện khẩn trương trong thời gian cho phép cắt điện hạn hẹp của Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam, đồng thời không để xảy ra tình trạng nhiễm ẩm cần phải sấy lọc lại dầu MBA.

Việc thay sứ 110KV MBA AT4 và  đóng điện lại thành công là hiệu quả của quá trình nỗ lực của toàn bộ Công ty trong công tác kiểm tra, bảo dưỡng nhằm phát hiện sớm các tồn tại khiếm khuyết thiết bị đặc biệt là các thiết bị điện cao thế để có kế hoạch nhanh chóng xử lý kịp thời, hợp lý, hiệu quả tránh phát sinh sự cố cháy nổ.

Trong thời gian tới, toàn Công ty sẽ tiếp tục áp dụng hiệu quả công tác kiểm tra, bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ đặc biệt là tăng cường hiệu quả của kế hoạch bảo dưỡng theo RCM, lắp đặt thiết bị giám sát online để phát hiện sớm các khiếm khuyết thiết bị và có kế hoạch xử lý kịp thời tránh xảy ra sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho người và việc cung cấp điện ổn định, tin cậy đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Tổng công ty Phát điện 1 giao./.

Một số hình ảnh thi công thay sứ phía 110KV và thực hiện đóng điện thành công MBA AT4

 

Thay sứ thuê tạm để vận hành trong thời gian chờ mua sứ mới trong ngày 08 tháng 5 năm 2021

 

Thay sứ mua mới trong ngày 20 tháng 02 năm 2022

 

3 sứ xuyên mới đã lắp đặt vào MBA AT4 trong ngày 20 tháng 02 năm 2022

 

Thí nghiệm MBA AT4 sau khi thay sứ ngày 20 tháng 02 năm 2022

 

MBA AT4 đóng điện đưa vào vận hành sau khi thay sứ ngày 20 tháng 02 năm 2022

Tác giả: Nguyễn viết Tài PXSC


Tin liên quan