CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH SẴN SÀNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022

22 Tháng Tám 2022 10:01 SA

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, hiện tượng La Nina được dự báo tiếp tục duy trì trong những tháng cuối năm và chi phối mạnh đến diễn biến thiên tai trong năm 2022, từ khoàng tháng 10 đến tháng 11/2022, khu vực ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên lượng mưa có xu hướng gia tăng cao hơn trung bình nhiều năm, các hình thế thiên tai từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Ngày 01/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN). Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan Bộ Ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, chủ động triển khai công tác PCTT & TKCN theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Để thực hiện tốt chỉ thị 09/CT-TTg và các mục tiêu đề ra nhằm chủ động ứng phó với các hình thế thiên tai dự báo có thể xảy ra trong năm 2022, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã xác định công tác PCTT&TKCN năm 2022 cần tập trung vào giảm thiểu thiệt hại, tăng cường các giải pháp thích ứng an toàn, đảm bảo mọi nguồn lực cho công tác PCTT&TKCN.

Để làm được điều đó, ngay từ đầu năm, Công ty đã ban hành Kế hoạch công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, trong đó tập trung vào các nội dung kiện toàn BCH PCTT & TKCN Công ty, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị; lập Báo cáo hiện trạng hồ đập, Phương án ứng phó với thiên tai và Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện công trình Thủy điện Đại Ninh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên các hạng mục công trình đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ..., sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Tại Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 diễn ra tại Công ty Thủy điện Đại Ninh ngày 14/7/2022 với sự tham gia của các đại diện Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng, các huyện, xã và các cơ quan ban ngành địa phương; Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó BCH PCTT&TKCN Công ty chủ trì hội nghị cho biết “Công tác kiểm tra hiện trạng an toàn đập, hồ chứa theo Nghị định 114/2018/ NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và Thông tư 09/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện là mục tiêu cốt lõi trong kế hoạch thực hiện hàng năm của Công ty; Bên cạnh đó, công tác PCTT&TKCN thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ cũng rất được Công ty chú trọng, tập trung vào việc huy động nguồn nhân lực và phối hợp các đơn vị ban ngành trong công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai trong phạm vi công trình mà đơn vị đang quản lý”.

 

Hội nghị tổng kết công tác PCTT& TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt việc kiểm tra, phối hợp xử lý sự cố giữa các đơn vị và nâng cao kỹ năng vận hành cho cho đội ngũ nhân viên vận hành trong mùa mưa lũ, Công ty đã tổ chức diễn tập Phương án PCTT&TKCN với các tình huống giả định như: xử lý sự cố mất nguồn cung cấp cho đập tràn, xử lý sự cố cửa xả tràn không mở được khi tiến hành xả lũ... để từ đó đưa ra các phương án nhằm chủ động trong việc vận hành, điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn cho công trình và hồ đập.

 

Diễn tập PCTT&TKCN cấp công ty năm 2022

Đào tạo công tác tính toán điều tiết hồ chứa và kỹ năng thao tác cho nhân viên vận hành liên quan

Trong thời gian tới, đặc biệt là thời kỳ cao điểm mùa mưa lũ, có khả năng xảy ra các hình thế thời tiết bất thường; để sẵn sàng thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN, vận hành khai thác tối ưu hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình, Công ty đã đưa ra một số giải pháp trọng tâm sẽ chủ động thực hiện trong thời gian tới như sau:

- Thực hiện các quy định về trách nhiệm của các đơn vị theo Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện vận hành hồ chứa theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai (QT 1895) và quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đại Ninh do UBND tỉnh ký quyết định ban hành (QĐ 2910).

- Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo mưa lũ từ Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia. Phối hợp với Ban Kinh doanh Thị trường điện Tổng công ty Phát điện 1, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trong công tác chào giá, lập lịch huy động tổ máy nhằm khai thác tối ưu nguồn nước cho phát điện, tạo dung tích phòng lũ cho hồ chứa và hạn chế xả thừa, đáp ứng nhu cầu cấp nước Bình Thuận, tích nước đầy hồ vào cuối năm.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục các tồn tại kỹ thuật thiết bị, nâng cao tính sẵn sàng của thiết bị và công trình; cũng cố và tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập cho đội ngũ vận hành để chủ động trong mọi tình huống xả lũ. Chuẩn bị sẵn sàng các vật tư cần thiết để xử lý nhanh chóng, chính xác khi có sự cố hệ thống thiết bị tại đập tràn.

- Thường xuyên kiểm tra các hệ thống hành lang thoát lũ, hệ thống cảnh báo lũ vùng hạ du, mương thoát nước xung quanh vành đai công trình hồ đập, nhà máy và trạm đảm bảo trong tình trạng tốt, không bị bồi lấp hoặc xói lở, không có nguy cơ gây cản dòng chảy.

 

Công tác kiểm tra định kỳ mương thoát nước tại khu vực nhà máy

Tính đến 24h00 ngày 21/8/2022, mực nước hồ đạt 866,405m (cách mực nước dâng bình thường 13,6m và cách mực nước cao nhất trước lũ 11,6m), lưu lượng về trung bình 10 ngày gần đây đạt 38 m3/s, sản lượng điện năng phát lên Hệ thống điện Quốc gia là 825 triệu kWh, đạt 106% sản lượng điện theo kế hoạch năm do Tổng công ty Phát điện 1 giao (777 triệu kWh). Công thủy điện Đại Ninh luôn sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong mùa mưa lũ sắp tới và chuẩn bị mọi nguồn lực đảm bảo công tác PCTT&TKCN năm 2022 tốt nhất./.

Nguyễn Thanh Phong


Tin liên quan