CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

28 Tháng Giêng 2022 10:37 SA

Ngày 14/01/2022, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022. Hội nghị vinh dự được đón tiếp Ông Nguyễn Nam Thắng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 và Ông Nguyễn Văn Bé – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 và đại diện Lãnh đạo các Ban Tổng công ty Phát điện 1 qua hình thức truyền hình trực tuyến, cùng với sự tham dự của 115 CBCNV (trực tiếp 45 người, trực tuyến qua Zoom 66 người).

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị - Ông Võ Tăng Lý Giám đốc và Ông Nguyễn Đăng Tuấn CTCĐ

Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động, hoạt động SXKD năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo hoạt động của Công đoàn, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; thảo luận về công tác chuyển đổi số, các biện pháp PCD Covid-19 để thực hiện đạt “mục tiêu kép”, công tác chăm sóc sức khỏe cho NLĐ và trách nhiệm của Công ty với cộng đồng trong công tác PCD tại địa phương, các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” của Công ty và của lực lượng trực tiếp ở 2 phân xưởng; góp ý sửa đổi các quy định nội bộ; góp ý hoàn thiện mọi công tác quản lý của Công ty; trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

 

Ông Nguyễn Nam Thắng – PTGĐ EVNGENCO1 phát biểu chỉ đạo Hội nghị qua HNTH

 

CBCNV Công ty tham dự Hội nghị đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Trong năm 2021 toàn thể CBCNV Công ty đã thích ứng linh hoạt để vượt qua đại dịch an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Tổng công ty giao: Sản lượng điện sản xuất 1.288,4 triệu kWh, đạt 173,9 % so với kế hoạch Bộ Công Thương giao (741 triệu kWh), đạt 172,5 % so với kế hoạch Tổng công ty Phát điện 1 giao (747 triệu kWh); cung cấp 825,2 triệu m3 nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của nhân dân tỉnh Bình Thuận; nộp ngân sách 234,5 tỷ đồng (trong đó nộp cho tỉnh Lâm Đồng 206,5 tỷ đồng, tỉnh Bình Thuận 27,9 tỷ đồng, tỉnh Ninh thuận 0,1 tỷ đồng), vượt kế hoạch năm 60%; đóng góp an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống Covid-19 634 triệu đồng;… Với những thành tích nêu trên, Công ty đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty Phát điện 1 xét chọn, trình thủ tục tặng Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cho thành tích năm 2021.

Trong Hội nghị lần này, Ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Giám đốc Công ty báo cáo tham luận về “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” - Chủ đề năm 2022 của Công ty, qua đó giúp toàn thể CBCNV quán triệt sâu sắc một số nội dung cơ bản, có cái nhìn tổng quát về trách nhiệm kép phải hoàn thành của CBCNV Công ty năm 2022 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp trong cả nước.

Hội nghị ghi nhận để triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ông Nguyễn Nam Thắng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty về công tác Chuyển đổi số, Tiết giảm chi phí, Giảm hàng tồn kho, Bộ tiêu chí khai thác tối ưu nguồn nước.

 

Ông Đặng Văn Cường – PGĐ Công ty cáo kết quả thực hiện NQ Hội nghị NLĐ,

hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

 

Ông Nguyễn Hữu Phước – PGĐ Công ty tham luận về

Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”

Hội nghị đã phát huy tính tập trung dân chủ từ cơ sở và được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Hội nghị cũng đã thông qua và biểu quyết tán thành 100% nội dung của Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2022.

Hội nghị cũng chính là cuộc đối thoại định kỳ giữa Người sử dụng lao động với Tập thể Người lao động trong Công ty. Thông qua đối thoại, CBCNV đã đưa ra những ý kiến góp ý, thắc mắc về các chế độ chính sách cho người lao động. Tất cả các ý kiến của CBCNV đều được Ông Võ Tăng Lý (Giám đốc Công ty) - đại diện Người sử dụng lao động giải đáp thỏa đáng.

CBCNV Công ty chân thành cảm ơn sự chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty trong năm 2021, đặc biệt trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, hỗ trợ chi phí cho NLĐ khi cách ly làm việc 3 tại chỗ và hỗ trợ quỹ phòng-chống dịch cho địa phương 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận.

Hội nghị thể hiện tinh thần sẵn sàng và quyết tâm cao độ của toàn thể CBCNV Công ty trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kế hoạch của Tổng công ty giao năm 2022. 

                                                                                

 (Viết tin: Phạm Văn Phú)


Tin liên quan