CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

06 Tháng Giêng 2023 2:51 CH

     Sáng ngày 06/01/2023, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023, Hội nghị vinh dự được đón tiếp Ông Nguyễn Quang Cương - Thành viên HĐTV, Ông Nguyễn Tiến Chương - Phó Tổng Giám đốc, Ông Phạm Anh Văn – Phó Chủ tịch Công đoàn và đại diện Lãnh đạo các Ban Tổng công ty Phát điện 1, cùng với sự tham dự của 101 CBCNV.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

     Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động, hoạt động SXKD năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo hoạt động của Công đoàn, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025; báo cáo thực trạng và giải pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công thay thế hệ thống điều khiển tổ máy, AC-DC, Trạm phân phối; các giải pháp để đảm bảo hai tổ máy vận hành an toàn khi thi công hệ thống DCS; trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

 

Đại diện Lãnh đạo ENVGENCO1 cùng toàn thể CBCNV Công ty về tham dự Hội nghị

     Trong năm 2022 toàn thể CBCNV Công ty đã thích ứng an toàn - linh hoạt - hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Tổng công ty giao: Sản lượng điện sản xuất 1.178 triệu kWh, đạt 159% so với kế hoạch Bộ Công Thương giao (741 triệu kWh), đạt 151,6% so với kế hoạch Tổng công ty giao (777 triệu kWh); cung cấp 755,1 triệu m3 nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của nhân dân tỉnh Bình Thuận; trong năm không xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố nghiêm trọng thiết bị; nộp ngân sách 226 tỷ đồng (trong đó nộp cho tỉnh Lâm Đồng 204 tỷ đồng, tỉnh Bình Thuận 22 tỷ đồng); đóng góp an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa 488 triệu đồng;…Với những thành tích nêu trên, Công ty đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen; đang được xem xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2022.

 

Ông Nguyễn Viết Tài – Quản đốc PXSC cáo kết quả thực hiện NQ Hội nghị NLĐ,

hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Tiến Chương - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty Thủy điện Đại Ninh trong năm 2022, góp phần lớn hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổng công ty. Hội nghị ghi nhận để triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ông Nguyễn Tiến Chương về công tác hoàn thiện bộ máy tổ chức, tăng cường công tác truyền thông nội bộ và bên ngoài, ưu tiên xử lý rủi ro.

 

 

Ông Nguyễn Tiến Chương – PTGĐ EVNGENCO1 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

 

Đại diện Lãnh đạo Chuyên môn và Công đoàn EVNGENCO1

chúc Tết Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV tại Hội nghị

 

     Hội nghị đã phát huy tính tập trung dân chủ từ cơ sở và được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Hội nghị cũng đã thông qua và biểu quyết tán thành 100% nội dung của Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023.

     Hội nghị cũng chính là cuộc đối thoại định kỳ giữa Người sử dụng lao động với Tập thể Người lao động trong Công ty. Thông qua đối thoại, CBCNV đã đưa ra những ý kiến góp ý, thắc mắc về các chế độ chính sách cho người lao động. Tất cả các ý kiến của CBCNV đều được Ông Nguyễn Hữu Phước (Giám đốc Công ty) - đại diện Người sử dụng lao động giải đáp thỏa đáng.

     Hội nghị thể hiện tinh thần sẵn sàng và quyết tâm cao độ của toàn thể CBCNV Công ty trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kế hoạch của Tổng công ty giao năm 2023./. 

                                                                                

 (Viết tin: Phạm Văn Phú)


Tin liên quan