CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN ATVSLĐ ĐỊNH KỲ NĂM 2022

31 Tháng Tám 2022 11:01 SA

Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), từ ngày 29-31/8/2022, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã phối hợp với Công ty TNHH Tư Vấn An toàn Quốc Gia tổ chức huấn luyện ATVSLĐ định kỳ cho 116 CBCNV thuộc các đối tượng bắt buộc theo quy định.

 

Giảng viên Nguyễn Văn Bắc huấn luyện nghiệp vụ ATVSLĐ cho CBCNV

Đợt đào tạo tập trung với các nội dung như Chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; nhận diện các mối nguy và đánh giá rủi ro; các lưu ý về an toàn khi làm việc với điện, an toàn khi làm việc trên cao, an toàn khi làm việc trong không gian kín; phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các biện pháp cơ bản sơ cứu khi có sự cố xảy ra… Qua đợt huấn luyện này, toàn thể CBCNV nhận thức sâu hơn về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của mình đối với công tác ATVSLĐ; đội ngũ mạng lưới ATVSV của Công ty nắm vững hơn nghiệp vụ, phương pháp hoạt động của mình tại đơn vị.

 

Tập thể CBCNV tham gia huấn luyện nghiệp vụ ATVSLĐ

Tập thể CBCNV Công ty nêu cao tinh thần và quyết tâm thực hiện tốt các quy định về ATVSLĐ, phấn đấu không để xảy ra mất an toàn lao động tại nơi làm việc của Công ty./.

 

(Viết tin: Nguyễn Viết Khôi)


Tin liên quan