CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH Tổ chức Huấn luyện PCCC-CNCH cho CBCNV năm 2018

31 Tháng Mười 2018 7:47 SA

     Thực hiện Kế hoạch định kỳ hàng năm về công tác PCCC-CNCH, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCNV trong công tác PCCC-CNCH, nắm vững quy trình tổ thực tập phương án, đồng thời rèn luyện kỹ năng thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ, phản ứng nhanh các sự cố cháy nổ khi xảy ra; Từ ngày 12-16/10/2018 Công ty đã phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC-CNCH tỉnh Bình Thuận tổ chức huấn luyện PCCC-CNCH cho CBCNV trong Công ty.

     Nội dung huấn luyện tập trung chủ yếu:

- Giới thiệu Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014; Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 18/7/2017; Thông tư số 66/TT-BCA ngày 16/12/2014; Thông tư số  08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018;

- Phổ biến những kiến thức cơ bản về PCCC - CNCH và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia CNCH;

- Nhiệm vụ của lực lượng PCCC - CNCH cơ sở, tổ chức CNCH ban đầu đối với các đối với các sự cố thuộc phạm vi Công ty quản lý và tham gia ngoài phạm vi quản lý khi được huy động;

- Giới thiệu tính năng, tác dụng, ứng dụng và phương pháp sử dụng các loại phương tiện, thiết bị, dụng cụ CNCH phổ biến;

- Tổng hợp các vụ cháy nổ và công tác CNCH xảy ra trong thời gian vừa qua, phân tích rút kinh nghiệm;

- Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ (bình bột, bình CO2) để dập tắt đám cháy;

- Thực hành thao tác sử dụng các bình dưỡng khí để thực hiện công tác CNCH;

- Thực tập phương án cháy máy biến thế T1 .

     Các Giảng viên đã hướng dẫn tận tình và CBCNV Công ty đã tích cực tham gia khóa huấn luyện PCCC-CNCH, 100% CBCNV tham dự khóa huấn luyện kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu.

Công tác PCCC-CNCH luôn được Lãnh đạo Công ty quan tâm và đầu tư đầy đủ. Qua đó, đơn vị đã đảm bảo tốt công tác quản lý vận hành an toàn, ổn định không để xảy ra bất cứ sự cố cháy, nổ nào trong đơn vị. Để có được kết quả này, hàng năm đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Công an PCCC-CNCH tỉnh Bình Thuận tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC-CNCH cho CBCNV trong Công ty. Đơn vị luôn xem công tác này là một trong những biện pháp hữu hiệu tác động trực tiếp đến ý thức, trách nhiệm của từng người từ đó mỗi CBCNV tự củng cố và nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về PCCC. 

 

(Nguyễn Viết Khôi)

Sau đây là một số hình ảnh về khóa huấn luyện PCCC-CNCH tại Công ty:

 Giảng viên huấn luyện lý thuyết về công tác PCCC-CNCH.

 

 

Giảng viên hướng dẫn sử dụng bình dưỡng khí.

 

Sử dụng bình bột để dập tắt đám cháy tại khu vực nhà máy.

 

Huấn luyện PCCC-CNCH tại khu nhà trực vận hành Lương Sơn.

 

 

Sử dụng bình bột để dập tắt đám cháy tại khu vực nhà trực vận hành Lương Sơn.

 

Huấn luyện PCCC-CNCH tại khu Văn phòng Ninh Gia. 

 

 

Sử dụng bình bột để dập tắt đám cháy tại khu văn phòng Ninh Gia.


Tin liên quan