CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU CHO ĐỘI NGŨ ATVSV NĂM 2018

29 Tháng Mười 2018 2:10 CH

      Thực hiện Kế hoạch đào tạo nội bộ số 24/KH-TĐĐNI-KHKT ngày 25/01/2018 của Công ty Thủy điện Đại Ninh với nội dung Huấn luyện sơ cấp cứu; vào ngày 17/10/2018, chị Trần Thị Thanh Tâm nhân viên Y tế Công ty đã tổ chức đào tạo, huấn luyện sơ cấp cứu cho đội ngũ ATVSV Công ty năm 2018.

     Thành phần tham dự đợt tập huấn này gồm có 13 ATVSV phụ trách ATVSV trong Công ty và một số công nhân của PXSC.

     Trong đợt tập huấn này, nhân viên Y tế đã trình bày chi tiết các nội dung lý thuyết về sơ cấp cứu, thực hành các kỹ thuật băng bó vết thương cho từng loại tổn thương; các tình huống sơ cấp cứu các vết thương phần mềm,… quá trình đào tạo các ATVS đã góp ý, trao đổi nội dung đào tạo hết sức sôi nổi, đồng thời thực hành băng bó vết thương, cấp cứu chính xác, thành thạo.

     Đợt tập huấn này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường các kiến thức tổng quát về sơ cấp cứu tại nơi làm việc và phòng tránh TNLĐ trong dây chuyền sản xuất, cũng như trong gia đình. Đây là tiền đề cho việc đào tạo, huấn luyện thường xuyên, định kỳ của Công ty nhằm tăng cường kiến thức về sơ cấp cứu cho lực lượng ATVSV và người lao động làm việc trực tiếp sản xuất.

 

 

 

Các ATVSV đang thực hành băng bó vết thương

 

Người viết: Văn Sư Hùng.

Tổ sửa chữa điện. Phân xưởng sửa chữa.


Tin liên quan