CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH TỔNG KẾT CUỘC THI KIẾN THỨC ATVSLĐ QUA MẠNG NĂM 2023

11 Tháng Mười Hai 2023 9:37 CH

     Nhằm lan tỏa văn hóa an toàn đến toàn thể CBCNV trong Công ty, giúp CBCNV nhận thức sâu sắc hơn các quy định của pháp luật về ATVSLĐ từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng thực hiện công tác an toàn tại đơn vị, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã phát động cuộc thi kiến thức ATVSLĐ qua mạng internet năm 2023 tại Kế hoạch liên tịch số 155/KHLT-TĐĐNI-CĐTĐĐNI ngày 30/01/2023.

     Sau 10 tháng phát động cuộc thi, từ ngày 01/02/2023 đến ngày 30/11/2023, Công ty có 115 CBCNV tham gia cuộc thi chiếm tỷ lệ 100%, với 10.707 lượt thi.

          

Giao diện phần thi trắc nghiệm cuộc thi ATVSLĐ qua mạng.

     

CBCNV tham gia thi ATVSLĐ qua mạng

     Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để tuyên dương, khen thưởng, cụ thể như sau:

     - Đối với tập thể: Phòng Hành chính và Lao động đạt giải nhất; Phòng Tài chính và Kế toán đạt giải nhì; Phòng Kỹ thuật và An toàn đạt giải ba;

     - Đối với cá nhân: 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

     Để động viên và khuyến khích CBCNV trong việc thực hiện phòng trào thi đua tại đơn vị, Công ty đã khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích cao trong cuộc thi kiến thức ATVSLĐ qua mạng internet năm 2023 tại Quyết định số 1639/QĐ-TĐĐNI ngày 11/12/2023 với tổng số tiền thưởng 7.800.000 đồng.

(Viết tin: Nguyễn Viết Khôi)


Tin liên quan