CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH, THÍCH ỨNG AN TOÀN TRONG MÔI TRƯỜNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

01 Tháng Mười Một 2022 3:57 CH

     Thực hiện Chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã và đang triển khai thực hiện “thích ứng an toàn” trong môi trường chuyển đổi số trên các lĩnh vực như: an toàn trong sản xuất, an toàn vận hành hồ chứa, an toàn phòng chống dịch bệnh và an toàn thông tin,...

     An toàn trong sản xuất: Công ty đã áp dụng phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS) để khai thác thông tin khi thực hiện công tác trên thiết bị, gồm: nhận diện các mối nguy, biện pháp đảm bảo an toàn và tài liệu đính kèm đối với thiết bị đó. Bên cạnh đó, trên PMIS có thể khai thác các thông tin về quá trình vận hành của thiết bị như xem và truy xuất được thông số vận hành của thiết bị trong quá khứ thay cho việc truy tìm trên bản ghi giấy trước đây có nhiều bất tiện; thực hiện nhật ký vận hành điện tử, quản lý phiếu thao tác, phiếu công tác đã tạo ra sự linh hoạt cho việc quản lý và khai thác cho nhân viên vận hành cũng như quản lý quá trình sản xuất; cung cấp thông tin thủy văn, vận hành hồ chứa; tổng hợp hoàn toàn tự động các báo cáo hàng ngày và ký xác nhận báo cáo tháng bằng chữ ký điện tử để báo cáo với các cấp theo quy định.

     An toàn vận hành hồ chứa: Công ty đã triển khai công tác cập nhật số liệu quan trắc tính toán vận hành hồ chứa lên trang PMIS và đồng bộ với trang thông tin vận hành hồ chứa của EVN; Công ty đã hoàn thiện Dashboard được xây dựng trên ứng dụng Wise-PaaS để xem được thông số thủy văn của hồ chứa Đại Ninh trên ứng dụng Mobile và trên PC trong đó có thể giám sát trực tuyến các thông tin quan trọng như: lượng mưa các trạm trên lưu vực, mực nước hồ, lưu lượng về, lưu lượng xả, dung tích hữu ích còn lại, dung tích phòng lũ của hồ chứa…, từ đó có thể đáp ứng thông tin kịp thời để đưa ra phương án vận hành điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du trong mùa mưa lũ.

 

Hình 1: Trang Dash board giám sát vận hành điều tiết hồ chứa

     An toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19: Công ty đã tổ chức vận động toàn thể CBCNV tham gia tiêm vacine, kết quả đến nay đã có gần 100% CBCNV đã tiêm vac xin mũi 4 để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

     An toàn thông tin: Để đảm bảo an toàn thông tin, Công ty đã xây dựng và duy trì chính sách an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013; thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 1 giao như: tham gia diễn tập ATTT của TCT tổ chức, tổ chức diễn tập xử lý sự cố mất ATTT trong nội bộ công ty, thực hiện các biện pháp để đảm bảo ATTT…. Bên cạnh đó, Công ty đã phối hợp tốt với TCT để thực hiện nâng cấp hệ thống hạ tầng CNTT phục vụ công tác CĐS. Ngoài ra, công ty đã chủ động thực hiện công tác hoàn thiện hệ thống camera giám sát; theo đó, Công ty đã thiết lập ứng dụng để giám sát camera tập trung trên 1 ứng dụng chung cho tất cả các hãng hiện có để quản lý; rà soát, bổ sung các camera cần thiết phục vụ giám sát an ninh, thiết bị.

 

Hình 2: Giám sát qua camera mọi nơi 24/7

     Thích ứng an toàn là chủ đề của năm 2022 của EVN nói riêng và của quốc gia nói chung có thể triển khai trên nhiều hình thức, tuy vậy thực hiện việc này trong môi trường chuyển đổi số càng mang lại hiệu quả cao, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số theo lộ trình đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 1 đề ra./.

 

                                                                Viết bài: Nguyễn Đăng Tuấn


Tin liên quan