CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH THƯỜNG XUYÊN XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN SARS-COV-2 CHO CBCNV

24 Tháng Tám 2021 10:49 SA

Thực hiện Công văn số 1500/SCT-KTAT ngày 06/8/2021 của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng về việc khẩn trương tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người lao động tại doanh nghiệp; Công văn số 1533/SCT-QLCN ngày 12/8/2021 của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng về việc khẩn trương thực hiện kế hoạch xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại công nghiệp, cụm công nghiệp, sơ sở sản xuất, kinh doanh, ngày 04/8/2021 Công ty đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Di Linh lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 52 CBCNV tại khu cách ly tập trung làm việc 3 tại chỗ và 1 cung đường 2 điểm đến, kết quả 52/52 mẫu đặt kết quả âm tính.

Để chủ động và an toàn trong việc test kháng nguyên nhanh trong khu vực cách ly của Công ty, ngày 11/8/2021 Bà Trần Thị Thanh Tâm – Y tế cơ quan Công ty tham gia lớp đào tạo xét nghiệm kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2 do Trung tâm đào tạo viện Pasteur TP.HCM tổ chức và đã được cấp chứng chỉ, đảm bảo khả năng test nhanh kháng nguyên cho CBCNV Công ty.

Từ khi Y tế Công ty được cấp giấy chứng nhận xét nghiệm test nhanh kháng nguyên, hàng tuần Công ty chủ động tổ chức xét nghiệm cho CBCNV có nguy cơ thuộc các bộ phận Phân xưởng vận hành, Phân xưởng sửa chữa và Hành chính nghiệp vụ, cụ thể ngày 17/8/2021 tổ chức xét nghiệm cho 12 CBCNV, kết quả 12/12 mẫu đạt âm tính, ngày 23/8/2021 tổ chức xét nghiệm cho 57 CBCNV kết quả 57/57 mẫu đạt âm tính. Xét nghiệm được thực hiện theo mẫu gộp 3 để tiết kiệm chi phí. Tính đến ngày 23/8/2021 Công ty đã test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 141 lượt CBCNV.

Định kỳ hàng tuần Công ty sẽ tiếp tục tiến hành xét nghiệm cho khoảng 20% CBCNV nhằm tầm soát định kỳ, các trường hợp nghi ngờ và các trường hợp đi ra bên ngoài để tiêm vắc xin hoặc đi công tác…

Ngoài việc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên, Công ty tích cực phối hợp với CDC Lâm Đồng, Bình Thuận để tổ chức tiêm vắc xin cho CBCNV, tính đến ngày 23/8/2021, đã có 87/114 CBCNV được tiêm vắc xin mũi 1, dự kiến giữa tháng 9/2021 sẽ tổ chức tiêm vắc xin mũi 1 cho số CBCNV còn lại.

 

Y tế cơ quan lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho CBCNV

 

Y tế cơ quan lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho CBCNV

 

Mẫu kết quả âm tính xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2

 

(Viết tin: Lê Văn Cường)


Tin liên quan