CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH THẢ CÁ GIỐNG BỔ SUNG, TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH NĂM 2022

16 Tháng Mười Hai 2022 10:04 SA

     Chiều ngày 15/12/2022, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã phối hợp với UBND xã Ninh Gia tổ chức thả 10.000 con cá giống các loại (cá chép, cá mè, cá rô phi, cá trắm) xuống lòng hồ Thủy điện Đại Ninh.

Khai mạc buổi lễ thả cá giống xuống lòng hồ Thủy điện Đại Ninh

     Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công ty khẳng định, đây là hoạt động thường niên hết sức ý nghĩa, nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản hiện đang bị suy giảm và đa dạng hóa các loài thủy sản, góp phần bảo vệ môi trường.

 

 

Lãnh đạo Công ty, Đoàn thanh niên và lãnh đạo UBND xã Ninh Gia

thả cá giống xuống lòng hồ Thủy điện Đại Ninh

     Bà Trần Thị Thoa – Chủ tịch UBND xã Ninh Gia đánh giá cao sự đóng góp của Công ty đối với địa phương trong thời gian qua, đồng thời cho biết Công ty Thủy điện Đại Ninh đã phối hợp tốt với địa phương trong công tác vận hành hồ chứa nói chung và công tác an sinh xã hội nói riêng.  

     Thông qua hoạt động này, Công ty Thủy điện Đại Ninh thể hiện vai trò, trách nhiệm với cộng đồng; góp phần thay đổi, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, giá trị của việc đa dạng nguồn lợi thủy sản và trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và công trình hồ đập thủy điện Đại Ninh./.

(Đưa tin: Phạm Văn Phú)


Tin liên quan