CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KÉP NĂM 2021

26 Tháng Giêng 2022 1:52 CH

Trong năm 2021, Công ty thủy điện Đại Ninh thực hiện nhiệm vụ sản xuất điện trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Mặc dù vậy, tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty với sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ, sáng tạo, Công ty đã thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, nhiều đợt cách ly làm việc “ba tại chỗ”, “một cung đường hai điểm đến”,…để đạt được kết quả đáng khích lệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sản lượng điện là 1.288,4 triệu kWh; đạt 173,9 % so với kế hoạch Bộ Công Thương giao (741 triệu kWh), đạt 172,5 % so với kế hoạch Tổng công ty giao (747 triệu kWh); cung cấp 825,2 triệu m3 nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của nhân dân tỉnh Bình Thuận; trong năm không xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố nghiêm trọng thiết bị và suất sự cố tổ máy; nghĩa vụ thuế, phí thực hiện được là 234 tỷ đồng. Đây là năm có sản lượng điện cao thứ 3 trong 14 năm vận hành.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong năm 2021 như: hệ số khả dụng, tỷ lệ điện tự dùng, tỷ lệ ngừng máy do sự cố, tỷ lệ ngừng máy do bảo dưỡng đều đạt kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, Công ty luôn phấn đấu vận hành tối ưu lượng nước về hồ, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Tổng công ty Phát điện 1 và địa phương tỉnh Bình Thuận để vừa đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, vừa tối ưu hóa doanh thu trong thị trường điện.

Về công tác bảo dưỡng, sửa chữa: trong năm 2021, Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành 04 danh mục sửa chữa lớn đã được Tổng công ty giao theo đúng kế hoạch. Các thiết bị sau sửa chữa lớn đã đạt được độ tin cậy cao, vận hành ổn định. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống thiết bị, công trình theo lịch đã được phê duyệt, đảm bảo toàn bộ hệ thống thiết bị và công trình vận hành an toàn, liên tục và ổn định, đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu hệ thống theo yêu cầu của A0.

Về công tác đầu tư xây dựng và đầu tư phát triển: trong năm 2021, Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành “Dự án đầu tư hàng rào bảo vệ công trình thủy điện Đại Ninh” theo đúng kế hoạch; đã thực hiện hoàn thành 02 danh mục đầu tư phát triển gồm: (i) Lắp đặt hệ thống thiết bị phục vụ giám sát khai thác sử dụng nước mặt nhà máy thủy điện Đại Ninh; (ii) Xây dựng hàng rào bảo vệ phía hạ lưu đập thủy điện Đại Ninh.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong năm 2021 Công ty thủy điện Đại Ninh còn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để tăng cường vai trò và trách nhiệm của Công ty nói riêng và của Tổng công ty Phát điện 1 nói chung đối với cộng đồng. Công ty cũng thường xuyên vận động CBCNV tham gia, hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa,…với tổng số tiền là 264 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty đã ủng hộ cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận với tổng số tiền là 370 triệu đồng.

Một số hình ảnh hoạt động của Công ty:

 

Hình 1: Đập tràn vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Đại Ninh

 

 

Hình 2: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tại Nhà máy thủy điện Đại Ninh

 

 

 

 

Hình 3: Công ty Thủy điện Đại Ninh đóng góp 100 triệu đồng cho Quỹ PCD Covid-19 tỉnh Bình Thuận

 

 

Viết bài: Nguyễn Lê Đức Chương


Tin liên quan