CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH TIẾN VỀ ĐÍCH THÁNG CUỐI NĂM 2022

07 Tháng Mười Hai 2022 11:17 SA

     Kết thúc 11 tháng đầu năm 2022, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã sản xuất được 1131,4 triệu kWh, đạt 145,6 % kế hoạch năm 2022 do Tổng công ty Phát điện 1 giao (777 triệu kWh), đạt 96,9 % so với cùng kỳ (1167,2 triệu kWh); cung cấp 725,7 triệu m3 nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của nhân dân tỉnh Bình Thuận; đảm bảo hai tổ máy vận hành liên tục, an toàn, tin cậy và hiệu quả.

     Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong 11 tháng đầu năm 2022 như: hệ số khả dụng, tỷ lệ điện tự dùng, tỷ lệ ngừng máy do sự cố, tỷ lệ ngừng máy do bảo dưỡng đều đạt kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, Công ty luôn phấn đấu vận hành tối ưu lượng nước về hồ, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) và địa phương tỉnh Bình Thuận để vừa đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, vừa tối ưu hóa doanh thu trong thị trường điện.

 

Theo dõi thông số vận hành của thiết bị tại nhà máy thủy điện Đại Ninh

     Công ty đã hoàn thành công tác sửa chữa, bảo dưỡng hai tổ máy, trạm phân phối và các thiết bị công trình khác, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Các tổ máy và hệ thống thiết bị sau bảo dưỡng sửa chữa đã đạt được độ tin cậy cao, vận hành ổn định, đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu hệ thống theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

     Chỉ còn gần 1 tháng nữa là kết thúc năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty cùng với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể CBCNV trong đơn vị, Công ty thủy điện Đại Ninh quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD, nâng cao hiệu quả của năm 2022 do Tổng công ty giao; thực hiện tốt chủ đề năm: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”; tiếp tục vận hành tối ưu lượng nước về hồ, phối hợp chặt chẽ với địa phương tỉnh Bình Thuận để vừa đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, vừa tối ưu hóa doanh thu trong thị trường điện; tuân thủ các quy định về Quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo an toàn cho công trình; chuẩn bị để thực hiện tốt kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2023, cũng như đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô năm 2023 sắp đến./.

Viết bài: Nguyễn Lê Đức Chương


Tin liên quan