CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH TRONG TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

12 Tháng Giêng 2021 10:58 SA

     Cổ phần hóa là giải pháp quan trọng trong sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Kết quả công tác cổ phần hóa, thoái vốn đã có tác động tích cực tới sự phát triển của thị trường chứng khoán, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, hầu hết các DNNN sau cổ phần hóa đều sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động được nâng lên.

     Ngày 31/7/2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Phát điện 1 giai đoạn 2017-2020 nhằm mục đích xây dựng Tổng công ty Phát điện 1 thành Tổng công ty mạnh, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, tài chính lành mạnh và cổ phần hóa thành công, nâng cao năng suất lao động, hoạt động hiệu quả, bền vững trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; đảm bảo quản lý, vận hành các nhà máy điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ cho hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; tạo dựng thành công hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

     Nằm trong lộ trình đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty Phát điện 1 trong năm 2020 là công tác tái cơ cấu, thực hiện lộ trình cổ phần hóa, một loạt nhiệm vụ trọng tâm đã được Tổng công ty Phát điện 1 hoàn thành đúng tiến độ được giao như: Chọn đơn vị “Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công y Phát điện 1” và “Tư vấn lập phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điên 1”, làm việc với cơ quan thuế về kiểm tra, quyết toán thuế 2019 và kế hoạch năm 2020; làm việc với UBND các tỉnh, thành phố về hỗ trợ xác định giá thuê đất phục vụ cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1,…

     Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1,  trong thời gian qua, Công ty thuỷ điện Đại Ninh đã cố gắng, nỗ lực nhằm hoàn thành đúng tiến độ các công việc Tổng công ty Phát điện 1 yêu cầu theo như lộ trình của công tác cổ phần hóa, cụ thể:

     Đối với công tác xác định giá trị Doanh nghiệp: Công ty thủy điện Đại Ninh đã phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - đơn vị Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Tổng công ty Phát điện 1 nhằm hoàn thành hồ sơ xác định giá trị Doanh nghiệp của Công ty thủy điện Đại Ninh. Trong quý 4/2020, hồ sơ xác định giá trị Doanh nghiệp Công ty thủy điện Đại Ninh đã hoàn thành và trình cho Tổng công ty Phát điện 1.

     Trong công tác kiểm tra, quyết toán thuế năm 2019 : Vào ngày 28/8/2020, Công ty thủy điện Đại Ninh đã làm công văn gửi Cục thuế Lâm Đồng đến làm việc về vấn đề quyết toán các khoản nộp NSNN năm 2019 để phục vụ công tác cổ phần hóa. Trong tháng 9/2020 Công ty thủy điện Đại Ninh đã hoàn thành xong nghĩa vụ nộp NSNN đến thời điểm ngày 31/12/2019.

     Trong công tác xác định giá thuê đất với UBND các tỉnh nơi công ty đặt trụ sở: Công ty thủy điện Đại Ninh đã phối hợp làm việc với UBND hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận nơi Công ty đặt trụ sở và đã thống nhất về giá thuê đất phục vụ cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1.

     Trong công tác tái cơ cấu và xây dựng phương án sử dụng lao động: Một trong những khó khăn, thử thách khi cổ phần hóa là thực hiện cơ cấu lại toàn bộ nguồn nhân lực, xây dựng phương án sắp xếp, sử dụng lao động khi cổ phần hoá, trong tháng 8/2020, Công ty thủy điện Đại Ninh đã phổ biến, tổ chức lấy ý kiến người lao động về phương án sử dụng lao động của Tổng công ty Phát điện 1 và tiêu chí xác định người lao động được phân loại là chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao của Tổng công ty Phát điện 1. Sáng ngày 27/10/2020, tại hội nghị người lao động bất thường tổ chức theo hình thức trực tuyến, phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 1 và tiêu chí xác định người lao động được phân loại là chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao của Tổng công ty Phát điện 1 đã được thông qua với tỉ lệ 100%. Theo đó, Công ty thủy điện Đại Ninh không có trường hợp người lao động dôi dư nào cần phải tinh giảm.

     Công tác cổ phần hóa vẫn tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty Phát điện 1 và sẽ được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành các mốc tiến độ đề ra với thời gian dự kiến tháng 12/2021 sẽ hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành Công ty cổ phần; tháng 5/2022 sẽ tổ chức ra mắt Công ty cổ phần và thực hiện bố cáo trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Nhằm hoàn thành mục tiêu chung của toàn Tổng công ty về công tác cổ phần hóa, toàn thể CBCNV Công ty thủy điện Đại Ninh liên tục phấn đấu để nâng cao năng lực quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường quản lý tài chính tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh công tác sáng kiến, áp dụng thành tựu công nghệ của cuộc CMCN 4.0, tích cực chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Tổng Công ty giao. Nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của Công ty năm 2020 là hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện năm; vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu huy động hệ thống; tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước hồ đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho công tác cổ phần hóa, đảm bảo sự phát triển mạnh mẽ của Tổng công ty, Công ty sau này.

                                                            Bùi Thị Châm và Nguyễn Thị Bích Huyền


Tin liên quan