CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH TUÂN THỦ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, EVN VÀ EVNGENCO1 VỀ CÔNG TÁC VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

11 Tháng Tư 2024 3:14 CH

     Công ty Thủy điện Đại Ninh đã tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ tháng 8/2013 đến nay. Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn tuân thủ đúng các quy định quy định của Pháp luật, EVN, EVNGENCO1 và các quy định khác liên quan đến thị trường phát điện cạnh tranh, góp phần đảm bảo hoạt động điện lực được diễn ra một cách hợp pháp, công bằng, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn, ổn định, hiệu quả.

     Sau hơn 10 năm tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, công tác vận hành thị trường điện tại Công ty luôn diễn ra một cách liên tục, thông suốt, an toàn, hiệu quả và đúng quy định; không để xảy ra tranh chấp trên thị trường điện. Bên cạnh đó công ty cũng đã thực hiện tốt các nghĩa vụ quan trọng khác như cấp nước hạ du, nộp thuế đúng quy định. Để đạt được kết quả này nhờ vào các yếu tố sau:

     Đào tạo được đội ngũ cán bộ có trình độ, kinh nghiệm về vận hành thị trường điện. Hàng năm, Công ty đều cử Cán bộ làm công tác thị trường điện tham gia các khóa đào tạo do Tổng công ty tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới trong vận hành Thị trường điện của Công ty. Hiện nay công ty đã đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý vận hành. Qua đó, tạo điều kiện cho việc phát triển của Công ty.

 

Phòng Vận hành Nhà máy thủy điện Đại Ninh

     Công ty đã thành lập Tổ thị trường điện (Tổ TTĐ) gồm có 12 thành viên do Phó Giám đốc làm Tổ trưởng. Tổ TTĐ có nhiệm vụ: nghiên cứu chuyên sâu, tham mưu cho Giám đốc và thực hiện công tác vận hành thị trường điện. Các thành viên của Tổ TTĐ thường xuyên nghiên cứu các văn bản Quy phạm pháp luật, quy chế của EVN, Tổng công ty phát điện 1, Công ty và các văn bản khác có liên quan để áp dụng; rà soát, cập nhật các căn cứ, sửa đổi, bổ sung các quy chế Quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định mới của pháp luật, của EVN, Tổng công ty.

     Bên cạnh đó, Công ty luôn tuân thủ mọi quy định của và chỉ đạo của Nhà nước, EVN, trong việc điều chỉnh quá trình vận hành nhà máy thủy điện nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện, khai thác tối ưu nguồn nước, hài hòa giữa lợi ích phát điện và đảm bảo cấp nước cho khu vực hạ du (tỉnh Bình Thuận), đặc biệt là trong các tháng mùa khô.

 

Lãnh đạo Công ty khảo sát khu vực hạ du (tỉnh Bình Thuận) trong mùa khô 2024

     Công ty Thủy điện Đại Ninh luôn tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động vận hành thị trường điện. Sự cam kết đối với an toàn, bảo vệ môi trường và tuân thủ pháp luật đã giúp công ty đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện năng và bảo vệ môi trường. Công ty Thủy điện Đại Ninh đang tiếp tục nỗ lực để phát huy những thành quả đã đạt được để phát triển Công ty ngày một lớn mạnh./.

 

Viết bài: Lê Thị Hồng Hải


Tin liên quan