Công ty Thủy điện Đại Ninh vận hành nhà máy điện an toàn và sẵn sàng tích nước cho mùa khô năm 2024

06 Tháng Mười Hai 2023 2:49 CH

Mực nước hồ Đại Ninh đầu năm 2023 là 877,645 m, thấp hơn MNDBT 2,4 m, đây là điều kiện khó khăn cho việc vận hành đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023, trước những khó khăn đó Công ty đã đưa ra các phương án và tối ưu vận hành phát điện đảm bảo cung ứng điện và cấp nước hạ du theo quy trình liên hồ, thỏa thuận nhu cầu cấp nước hạ du phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Vào cuối tháng 10 đến nay, trên lưu vực hồ Đại Ninh có mưa nhiều, thêm vào đó nhà máy thủy điện Đa Nhim xả điều tiết hồ Đơn Dương, vì vậy lưu lượng về hồ rất tốt. Công ty thủy điện Đại Ninh đã vận hành điều tiết hồ chứa đúng quy trình và tận dụng tối đa lượng nước về hồ; đến nay, mực nước hồ đã đạt xấp xỉ mực nước dâng bình thường, sẵn sàng tích nước đầy hồ để phục vụ sản xuất điện cũng như cung cấp nước hạ du tỉnh Bình Thuận trong mùa khô năm 2024.

 

Ảnh: Hồ chứa Thủy điện Đại Ninh tháng 12 năm 2023

Ngoài việc vận hành hồ chứa theo quy định, trong thời gian qua Công ty đã luôn nỗ lực vận hành đảm bảo cung ứng điện năm 2023 bằng các giải pháp như: (i) Thường xuyên kiểm tra, theo dõi vận hành các thiết bị tại chỗ đảm bảo các thết bị vận hành an toàn, ổn định và tin cậy; (ii) Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng đúng quy định, đúng kế hoạch đảm bảo nâng cao độ khả dụng các tổ máy trong suốt thời gian vận hành; (iii) Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và không ngừng tăng cường sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để quản lý, vận hành thiết bị, công trình luôn đảm bảo “An toàn - Chất lượng - Kinh tế”.

 

 

Ảnh: Vận hành an toàn các tổ máy phát điện

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã phối hợp tốt với Tổng công ty Phát điện 1 cũng như Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trong công tác chào giá, lập lịch huy động phát điện phù hợp nhằm tối ưu việc khai thác lượng nước về hồ, đảm bảo hài hòa lợi ích về nhu cầu cấp nước hạ du và nhu cầu phát điện. Mực nước hồ hiện nay là 879,935m, chỉ cách mực nước dâng bình thường là 0,065m; có thể nói rằng, Công ty thủy điện Đại Ninh đã đảm bảo mục tiêu tích nước đầy hồ vào cuối năm phụ vụ cấp nước và sản xuất điện cho mùa khô năm 2024 sắp tới./.

(Viết bài: Nguyễn Hữu Hiếu)


Tin liên quan