Công ty Thuỷ điện Đại Ninh đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả

17 Tháng Bảy 2023 1:17 CH

     Nhà máy thủy điện Đại Ninh có tổng công suất 300MW (2x150MW), được đưa vào vận hành sản xuất từ năm 2007. Đến nay, đã qua 16 năm hoạt động nên thiết bị trên dây chuyền sản xuất dễ phát sinh các khiếm khuyết có thể dẫn đến nguy cơ sự cố dừng máy, làm gián đoạn công tác vận hành sản xuất điện. Để ngăn ngừa sự cố, Công ty thủy điện Đại Ninh đã tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời các tồn tại, khiếm khuyết, nguy cơ sự cố tiềm ẩn có thể xảy ra trên thiết bị.

 

             

         Giám sát thông số thiết bị trong công tác kiểm tra định kỳ.

 

     Ngay từ đầu năm, Công ty đã triển khai thực hiện công tác Tiểu tu tổ máy H2, Đại tu tổ máy H1 và thực hiện sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên khác theo kế hoạch được phê duyệt. Nhờ thực hiện tốt việc sửa chữa bảo dưỡng và quản lý vận hành nên trong 6 tháng đầu năm 2023 không có sự cố nào xảy ra trên toàn bộ hệ thống thiết bị, công trình, đảm bảo các tổ máy phát điện luôn vận hành an toàn, tin cậy, hiệu quả.

 

 

Tăng cường giám sát thông số thiết bị trong vận hành.

 

     Trong thời gian tới, Công ty thủy điện Đại Ninh sẽ tiếp tục áp dụng hiệu quả phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị và tập trung theo độ tin cậy của thiết bị (CBM, RCM); tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số trong việc kiểm tra, giám sát thiết bị nhằm kịp thời phát hiện các khiếm khuyết để chủ động xử lý sớm, hạn chế tối đa sự cố thiết bị, đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao./.

Viết bài: Nguyễn Chín


Tin liên quan