Công ty Thuỷ điện Đại Ninh chủ động xử lý sớm các khiếm khuyết của thiết bị để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy

02 Tháng Bảy 2024 8:03 SA

     Nhà máy Thủy điện Đại Ninh có tổng công suất 300MW (2x150MW), các thiết bị trên dây chuyền sản xuất sau thời gian dài hoạt động (gần 18 năm) nên dễ phát sinh các khiếm khuyết có thể dẫn đến nguy cơ sự cố, làm gián đoạn quá trình vận hành sản xuất điện. Chính vì vậy, Công ty Thủy điện Đại Ninh (Công ty) luôn quan tâm đến việc kiểm tra định kỳ thiết bị nhằm phát hiện sớm các tồn tại, khiếm khuyết của thiết bị và đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời.

     Từ đầu tháng 3/2024, Công ty cũng đã thực hiện công tác Tiểu tu tổ máy H1, H2 theo kế hoạch. Trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, Công ty đã phát hiện và xử lý một số khiếm khuyết, tồn tại trên 02 tổ máy để ngăn ngừa các sự cố xảy ra.

 

 

Chủ động thay thế kim phun bị khiếm khuyết, có dấu hiệu sự cố

     Trong 6 tháng đầu năm 2024, nhờ thực hiện tốt việc theo dõi đánh giá tình trạng thiết bị và xử lý sớm tồn tại, khiếm khuyết nên không có sự cố nào xảy ra trên toàn bộ dây chuyền sản xuất, các tổ máy phát điện luôn vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả.

 

 

Xử lý nhanh sự cố đường dây 22kV để duy trì cấp điện cho các thiết bị, công trình

 

     Trong các tháng cuối năm, Công ty sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị và tập trung vào độ tin cậy của thiết bị; tăng cường phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhằm phát huy hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát thiết bị trong dây chuyền sản xuất nhằm kịp thời phát hiện các khiếm khuyết để chủ động xử lý đảm bảo cung ứng điện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao trong năm 2024./.

Viết bài: Nguyễn Chín


Tin liên quan