CBCNV Công ty Thủy điện Đại Ninh tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng Internet năm 2022

22 Tháng Tám 2022 4:05 CH

Hưởng ứng Kế hoạch tổ chức các cuộc thi về chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1 năm 2022 (Kế hoạch số 988/KH-EVNGENCO1 ngày 03/6/2022), Công ty Thủy điện Đại Ninh đã tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể CBCNV tích cực tham gia cuộc thi (qua zalo, chạy panel trên website Công ty, chạy bảng điện tử tại trụ sở chính và nhà máy…), nhằm: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lãnh đạo, và toàn thể CBCNV về công tác chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động, phát triển, hướng tới trở thành doanh nghiệp số; thúc đẩy và phổ biến các sáng kiến, giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; ứng dụng khoa học công nghệ, tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí; tạo hiệu ứng lan tỏa để truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao quyết tâm và động lực chuyển đổi số trong đội ngũ CBCNV Công ty cũng như trong toàn Tổng công ty.

 

Tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi trên Website

 

Tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi qua bảng điện tử

 

Sau 3 tuần thi, CBCNV đã tích cực tham gia, hoàn thành tốt bài thi với tỷ lệ đạt trên 99%. Tuy chưa đạt giải tuần của Ban tổ chức, nhưng CBCNV Công ty đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của mình đối với cuộc thi do Tổng công ty phát động.

Qua cuộc thi, CBCNV Công ty đã có thêm một cơ hội được ôn lại và tìm hiểu sâu hơn về những chủ trương, đường lối, các đề án, lộ trình, kế hoạch chuyển đổi số của Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1. Qua đó có cái nhìn tổng quan hơn, sâu sắc hơn về công cuộc chuyển đổi số ở các cấp cũng như trách nhiệm của Công ty Thủy điện Đại Ninh và bản thân người lao động cần thực hiện để hoàn thành đề án trọng điểm chuyển đổi số theo đúng lộ trình, đảm bảo mục tiêu Tổng công ty Phát điện 1 trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

 

(Phạm Văn Phú)


Tin liên quan