CHI BỘ CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

06 Tháng Mười 2022 11:05 SA

          Trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù có những biến động về công tác nhân sự trong cấp ủy, song Chi ủy Công ty Thủy điện Đại Ninh đã lãnh đạo đơn vị thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; các kết quả nổi bật như:

          Công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên được tổ chức đầy đủ, phù hợp với đặc điểm, tình hình tại Công ty; sản lượng điện sản xuất đến hết tháng 9/2022 là 981,8 triệu kWh, đạt 126,2% kế hoạch Tổng công ty Phát điện 1 giao; công tác chuyển đổi số, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đang triển khai theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; có 110/116 CBCNV tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4; hoàn thành công tác rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và xây dựng mới giai đoạn 2025-2030.

 

Hình ảnh Nhà máy Thủy điện Đai Ninh

           Cấp ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2022: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy; công tác phát triển đảng viên mới, kiểm điểm đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao; vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước đầy hồ vào cuối năm.

          Tập thể lãnh đạo Công ty tin tưởng với tinh thần đoàn kết nội bộ, sự nỗ lực của từng cán bộ, đảng viên và người lao động, Chi bộ Công ty Thủy điện Đại Ninh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

           

 

NGƯỜI VIẾT BÀI

Lê Văn Thanh


Tin liên quan