HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2017

30 Tháng Mười Một 2017 7:35 SA

        Thực hiện văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 1 về triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, hưởng ứng “Ngày pháp luật” với mục đích khẳng định vị trí, vai trò của pháp luật và ý nghĩa của Ngày pháp luật trong đời sống kinh tế xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và ý thức trách nhiệm của CBCNV trong việc tham gia xây dựng, chấp hành pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty và của Công ty.

        Thông qua các hoạt động tổ chức ngày pháp luật, Công ty tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy chế quản lý nội của EVN, Tổng công ty và Công ty. Các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật năm 2017, bắt đầu từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 30/11/2017, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06 đến hết ngày 11/11/2017 bằng nhiều hình thức như: Treo khẩu hiệu tại Trụ sở chính và Nhà máy; bố trí cán bộ tham dự lớp đào tạo trực tuyến về pháp luật và các Quy chế quản lý nội bộ áp dụng trong EVN từ ngày 06/11 đến ngày 15/11/2017; phối hợp với UBND các xã, Trường học tuyên truyền cho Nhân dân và học sinh trên địa bàn xây dựng công trình tuyến đầu mối thuộc xã Ninh Gia, Phú Hội, Tahine về Phương án bảo vệ Đập, Phương án Phòng chống lũ lụt hạ du Đập Thủy điện Đại Ninh và các quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi từ ngày 13-27/11/2017; hoàn thành các thủ tục đóng điện nghiệm thu máy biến áp nâng công suất Trạm 220/110 kV Thủy điện Đại Ninh vào ngày 14/11/2017 và triển khai công tác thanh quyết toán theo đúng quy định pháp luật trong công tác quản lý dự án.

        Để thực hiện nhiệm vụ lâu dài liên quan đến ý thức chấp hành pháp luật trong CBCNV Công ty, Ban Lãnh đạo đã chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt của các Trưởng đơn vị Phòng/Phân xưởng, bộ phận pháp chế, người làm công tác pháp chế, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, rà soát thường xuyên các văn bản QPPL, Quy chế, Quy định, Quy trình… của EVN, Tổng công ty có liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị để kịp thời cập nhật, phổ biến, áp dụng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định quản lý nội bộ, thực hiện công tác sản xuất theo đúng kế hoạch; lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua các Hội nghị của Công ty; các buổi hội thảo chuyên đề tại các đơn vị. Nhờ đó công tác pháp chế của Công ty ngày càng hoàn thiện, tiến bộ, tạo sự chuẩn mực chung cho toàn thể CBCNV và trong mọi hoạt động của Công ty.

Đặng Quốc Huệ


Tin liên quan