Hội nghị Người lao động năm 2017

10 Tháng Hai 2017 10:43 SA

     Ngày 17/01/2017, Công ty thủy điện Đại Ninh đã phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. Hội nghị vinh dự được đón tiếp Ông Nguyễn Tiến Chương - Phó Tổng Giám đốc và Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1, cùng với sự tham dự của 107 CBCNV. Hội nghị đã phát huy tính tập trung dân chủ từ cơ sở và được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

     Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động, hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; công bố quyết định và trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016; đồng thời phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Hội nghị cũng đã thông qua và biểu quyết tán thành 100% nội dung của Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2017.


 

Đại diện Lãnh đạo ENVGENCO1 cùng toàn thể CBCNV Công ty về tham dự Hội nghị

 

Ông Nguyễn Tiến Chương - PTGĐ EVNGENCO1 phát biểu chỉ đạo

tại Hội nghị Người lao động năm 2017 của Công ty Thủy điện Đại Ninh

      Hội nghị cũng chính là cuộc đối thoại định kỳ giữa Người sử dụng lao động với Tập thể Người lao động trong Công ty. Thông qua đối thoại, CBCNV đã đưa ra những ý kiến góp ý, thắc mắc về các chế độ chính sách cho người lao động. Tất cả các ý kiến của CBCNV đều được Ông Võ Tăng Lý (Giám đốc Công ty) - đại diện Người sử dụng lao động giải đáp thỏa đáng.

                                                                                          (PV. PHẠM VĂN PHÚ)


Tin liên quan