HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2017-2022

25 Tháng Bảy 2017 1:47 CH

        Ngày 19/7/2017, Công ty đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, để đánh giá chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016 và trong phong trào thi đua “Đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả trong công tác trực tiếp sản xuất từ 01/02/2017 đến 30/6/2017”. Từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ EVNGENCO1 giao năm 2017.

 

Ông Đặng Văn Cường – PGĐ Công ty báo cáo kết quả hoạt 6 tháng đầu năm

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

        Sau khi kết thúc Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, Công đoàn Công ty tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội vinh dự được đón tiếp Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1, cùng với sự tham dự của 104 Đoàn viên Công đoàn. Đại hội đã phát huy tính tập trung dân chủ từ cơ sở và được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

 

 

Ông Võ Tăng Lý – GĐ Công ty (ảnh trên) và Ông Trần Doãn Thành – CTCĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

         Đại hội đã báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn, phong trào CNVC-LĐ nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; báo cáo kiểm điểm hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017; bầu BCH mới, trong đó Ông Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng đã thông qua và biểu quyết tán thành 100% nội dung của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

BCH Công đoàn khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022 chụp hình lưu niệm

cùng CTCĐ Tổng công ty và Giám đốc Công ty

          Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022 cũng chính là cuộc đối thoại định kỳ giữa Người sử dụng lao động với Tập thể Người lao động trong Công ty. Thông qua đối thoại, CBCNV đã đưa ra những ý kiến góp ý, thắc mắc về quyền lợi, các chế độ chính sách cho người lao động. Tất cả các ý kiến của CBCNV đều được Ông Võ Tăng Lý (Giám đốc Công ty) - đại diện Người sử dụng lao động giải đáp thỏa đáng.

(Phạm Văn Phú)


Tin liên quan