HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

05 Tháng Tám 2019 1:58 CH

     Ngày 15/7/2019, Công ty đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, để đánh giá chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ EVNGENCO1 giao năm 2019.

 

Ông Võ Tăng Lý – GĐ Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị và giải đáp kiến nghị

 

Ông Đặng Văn Cường – PGĐ Công ty báo cáo kết quả hoạt 6 tháng đầu năm

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

   Tại Hội nghị, Công ty đã phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống ma túy; hậu quả và tác hại của việc sử dụng ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội; một số tiêu chí ảnh hưởng đến tiền thưởng ATĐ của cá nhân và đơn vị; một số điểm mới của Thỏa ước lao động tập thể Tổng công ty Phát điện 1 năm 2019; phổ biến một số lưu ý khi CBCNV khám bệnh BHYT (đúng tuyến, trái tuyến, số tiền được hưởng); các thủ tục cần thiết để CBCNV hưởng chế độ bảo hiểm kết hợp con người.

 

 Ông Lê Văn Thanh – TP.HCLĐ phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống ma túy; hậu quả và tác hại của việc sử dụng ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội

 

 

Bà Trần Thị Thanh Tâm – Cán bộ Y tế  phổ biến một số lưu ý khi CBCNV khám bệnh BHYT

 

     Công ty đã trao các cờ thi đua, bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018 và trong phong trào thi đua “Đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả trong công tác trực tiếp sản xuất từ 01/01/2019 đến 30/6/2019”.

 

Ông Võ Tăng Lý – GĐ Công ty trao Cờ thi đua cho PXSC và Tổ SCĐ

     Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 cũng chính là cuộc đối thoại định kỳ giữa Người sử dụng lao động với Tập thể Người lao động trong Công ty. Thông qua đối thoại, CBCNV đã đưa ra những ý kiến góp ý, thắc mắc về quyền lợi, các chế độ chính sách cho người lao động. Tất cả các ý kiến của CBCNV đều được Ông Võ Tăng Lý (Giám đốc Công ty) - đại diện Người sử dụng lao động giải đáp thỏa đáng.

(Phạm Văn Phú)


Tin liên quan