HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

31 Tháng Bảy 2023 3:48 CH

     Ngày 31/7/2023, Công ty Thủy điện Đại Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, để đánh giá chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ EVNGENCO1 giao năm 2023.

 

Ông Nguyễn Hữu Phước – GĐ Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

     Tại Hội nghị, Công ty đã phổ biến, quán triệt các nội dung về đảm bảo cung cấp điện, tiết kiệm điện, môi  trường xanh sạch đẹp; các lưu ý của Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty Phát điện 1; các nội dung mới của Luật thi đua khen thưởng năm 2022; một số nội dung chính của Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam; báo cáo hoạt động Công đoàn Công ty 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm; báo cáo thi đua khen thưởng năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

 

 

Ông Nguyễn Viết Tài – PGĐ Công ty báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 

CBCNV Công ty về tham dự Hội nghị

 

      Bên cạnh đó, Công ty đã mời cán bộ Công an huyện Đức Trọng về phổ biến các nội dung về an toàn giao thông, một trong những vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm, nhằm trang bị thêm kiến thức cho toàn thể CBCNV tham gia giao thông an toàn.

 

Công an huyện Đức Trọng phổ biến các nội dung về an toàn giao thông

 

     Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 cũng chính là cuộc đối thoại định kỳ giữa Người sử dụng lao động với Tập thể người lao động trong Công ty. Thông qua đối thoại, CBCNV đã đưa ra những ý kiến góp ý, thắc mắc về quyền lợi, các chế độ chính sách cho người lao động. Tất cả các ý kiến của CBCNV đều được Nguyễn Hữu Phước (Giám đốc Công ty) - đại diện Người sử dụng lao động giải đáp thỏa đáng./.

(Viết tin: Phạm Văn Phú)


Tin liên quan