Huấn luyện định kỳ ATVSLĐ cho CBCNV trong Công ty Thủy điện Đại Ninh năm 2018

02 Tháng Mười 2018 7:38 SA

     Theo Quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 việc huấn luyện ATVSLĐ đối với tất cả cán bộ, người quản lý, người làm công tác ATVSLĐ, cán bộ y tế, mạng lưới an toàn viên vệ sinh viên, công nhân viên lao động trong Doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc. Việc huấn luyện nhằm mục đích giúp doanh nghiệp nắm vững các quy định của Pháp luật, cung cấp những quy định mới nhất liên quan đến công tác ATVSLĐ, nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể CBCNV trong Công ty trong công tác ATVSLĐ giúp người quản lý và người lao động tự biết cách nhìn nhận, phân tích, đánh giá, xử lý kịp thời các nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn trong lao động sản xuất, chủ động ngăn ngừa và từng bước thực hiện nói không với Tai nạn lao động và Bệnh nghề nghiệp.

     Ngày 06-07/9/2018, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn huấn luyện ATVSLĐ Hoàng Bảo Vinh tổ chức huấn luyện định ATVSLĐ định kỳ cho 122 CBCNV trong đơn vị gồm 5 nhóm đối tượng cụ thể như sau: nhóm 1: 14 người; nhóm 2: 01 người; nhóm 3: 75 người; nhóm 4: 32 người; nhóm 6: 13 người.

     Nội dung huấn luyện tập trung chủ yếu: phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác ATVSLĐ; đưa ra các tình huống tai nạn lao động cùng phân tích rút kinh nghiệm.

     Các giảng viên đã hướng dẫn tận tình và CBCNV Công ty đã tích cực tham gia khóa huấn luyện ATVSLĐ, 100% CBCNV tham dự khóa huấn luyện kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu.

(Nguyễn Viết Khôi)

 

 

 

Sau đây là một số hình ảnh về khóa huấn luyện tại Công ty:

 

 Giảng viên huấn luyện ATVSLĐ tại khu vực văn phòng

 

 Giảng viên huấn luyện ATVSLĐ tại khu vực nhà máy.


Tin liên quan