KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Về việc phát động cuộc thi kiến thức ATVSLĐ qua mạng internet năm 2019

12 Tháng Mười Hai 2019 2:53 CH

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Về việc phát động cuộc thi kiến thức ATVSLĐ qua mạng internet năm 2019

Thực hiện theo Công văn số 3771/EVNGENCO1-AT ngày 11/12/2018 về việc tổng kết cuộc thi kiến thức ATVSLĐ-PCCN qua mạng internet năm 2018;

Nay Công đoàn phối hợp với Chuyên môn phát động cuộc thi “Kiến thức ATVSLĐ qua mạng internet” cấp Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng dự thi: là CBCNV đang làm việc tại Công ty.
  2. Nội dung: CBCNV sẽ tham dự các bài kiểm tra kiến thức ATVSLĐ-PCCN thông qua phần mềm thi trắc nghiệm trên mạng internet do Tổng Công ty Phát điện 1 xây dựng, địa chỉ truy cập:  http://elearning.evngenco1.vn. Danh sách tài khoản người dùng như phụ lục đính kèm.
  3. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/4/2019 đến ngày 30/11/2019.
  4. Khen thưởng: Ban tổ chức cuộc thi sẽ căn cứ cơ sở dữ liệu kết quả thi được chiết xuất từ trang web ATVSLĐ-PCCN của Tổng Công ty để khen thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi này, cụ thể như sau:

* Đối với tập thể: Căn cứ xét chọn dựa vào Mục 2 và Mục 3 của Phụ lục 2: Tiêu chí chấm điểm cuộc thi kiến thức an toàn qua mạng internet ban hành kèm theo Quyết định số 830/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/3/2018 nhưng được tổng hợp hàng tháng trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, kết quả thi của các đơn vị sẽ được tính trung bình các tháng nêu trên, trong đó Bài thi xuất sắc ở mục 3.5 được hiểu như sau: bài thi xuất sắc được tính cho 20 cá nhân có số bài thi đạt từ 98÷100 điểm nhiều nhất trong tháng đó.

- 01 giải nhất: 2.000.000 đồng.

- 01 giải nhì: 1.500.000 đồng.

- 01 giải ba: 500.000 đồng.

* Đối với cá nhân: Công ty xét khen thưởng 03 giải xuất sắc, mỗi phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng và 03 giải khuyến khích, mỗi phần thưởng trị giá 500.000 đồng.

Tiêu chí xét chọn đối với cá nhân: Có số bài thi đạt trên 70 điểm tối thiểu 10 bài/tháng; tỷ lệ bài thi đạt kết quả trên 70 điểm ≥ 95%; xếp hạng theo số bài thi đạt ≥ 98 điểm nhiều nhất.

Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ quỹ khen thưởng của Công ty.

  1. Tổ chức thực hiện:

Đây là phong trào chung của Công ty và Tổng Công ty Phát điện 1, có ảnh hưởng trực tiếp thành tích thi đua của Công ty. Vì vậy, đề nghị các Trưởng phòng, Quản đốc nhắc nhở, sắp xếp, tạo điều kiện để CBCNV trong đơn vị tham gia tích cực cuộc thi kiến thức ATVSLĐ-PCCN qua mạng internet theo Kế hoạch này./.


Tin liên quan