KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy, tháng an toàn phòng cháy và chữa cháy năm 2023

12 Tháng Mười 2023 1:11 CH

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy,

tháng an toàn phòng cháy và chữa cháy năm 2023 

 

     Thực hiện theo yêu cầu Công văn số 1894/EVNGENCO1-ATMT ngày 08/10/2023 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy, tháng an toàn phòng cháy và chữa cháy năm 2023, Công ty xây dựng Kế hoạch hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy, tháng an toàn phòng cháy và chữa cháy năm 2023, cụ thể như sau:

     - Các Phòng, Phân xưởng, Tổ sản xuất phổ biến đến từng CBCNV trong đơn vị cán nội dung của Văn bản số 1894/EVNGENCO1-ATMT ngày 08/10/2023.

     - CBCNV chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

     - Ngày 17/10/2023 Công ty phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy năm 2023.

     - Phòng Hành chính và Lao động chạy bảng điện tử tại văn phòng Ninh Gia và Nhà máy từ ngày 11-25/10/2023 với các khẩu hiệu:

          + “Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả”

          + “Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”

          + “Mỗi cán bộ nhân viên ngành điện cần tích cực chủ động học tập, tìm hiểu để nắm vững kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”

          + “Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là thiết thực bảo vệ tính mạng của cán bộ nhân viên và tài sản của đơn vị”

          + “Cháy, nổ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu nếu chúng ta chủ quan, lơ là”

     - Phòng Kỹ thuật và An toàn tuyên truyền trên trên trang thông tin điện tử Website của đơn vị từ ngày 11-25/10/2023 với các khẩu hiệu nêu trên.

     Công ty yêu cầu tất cả các đơn vị và toàn thể CBCNV thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 


Tin liên quan