KẾT QUẢ CUỘC THI KIẾN THỨC ATVSLĐ QUA MẠNG INTERNET NĂM 2020 CỦA CBCNV CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH

16 Tháng Mười Hai 2020 10:16 SA

     Để hưởng ứng cuộc thi kiến thức An toàn vệ sinh lao động qua mạng Internet (ATVSLĐ) của Tổng công ty Phát điện 1, Công đoàn và Chuyên môn đã phát động cuộc thi “Kiến thức ATVSLĐ qua mạng Internet” cấp Công ty năm 2020, với đối tượng là toàn thể CBCNV sẽ tham dự các bài kiểm tra kiến thức về ATVSLĐ-PCCN thông qua phần mềm thi trắc nghiệm trên mạng Internet do Tổng công ty xây dựng, thời gian cuộc thi diễn ra kể từ ngày 01/01/2020 – 30/11/2020.  

     Nhằm lan tỏa Văn hóa An toàn đến toàn thể CBCNV, giúp người lao động nhận thức sâu sắc hơn các Quy định của pháp luật, EVN, EVNGENCO1, Công ty về ATVSLĐ từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng thực hiện công tác an toàn tại đơn vị, Công ty đã đưa nội dung thi đua này vào kế hoạch hoạt động thường xuyên của từng đơn vị, qua đó làm cơ sở xét thành tích thi đua năm cho tập thể và cá nhân người lao động.

     Sau 11 tháng phát động cuộc thi, Công ty đã có 118 CBCNV tham gia, chiếm tỷ lệ 96%, với 16.651 lượt thi. Kết thúc cuộc thi Ban tổ chức cuộc thi đã xét chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng, cụ thể:

* Đối với tập thể:

     - 01 Giải nhất: Phân xưởng Vận hành (có 11.310 lượt thi, trong đó: 11.307 lượt thi đạt điểm từ >70 ÷100 điểm; 03 lượt thi có điểm ≤ 70 điểm);

     - 01 Giải nhì: Phân xưởng Sửa chữa (có 3740 lượt thi, trong đó: 3.737 lượt thi đạt điểm từ >70 ÷100 điểm; 03 lượt thi có điểm ≤ 70 điểm);

     - 01 Giải ba: Phòng Kỹ thuật và An toàn (có 718 lượt thi, trong đó: 716 lượt thi đạt điểm từ >70 ÷100 điểm; 02 lượt thi có điểm ≤ 70 điểm).

* Đối với cá nhân:

     - 03 giải xuất sắc:

          + Đoàn Minh Túy (PXVH), với 11 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 4.926 lượt thi >70 điểm;

          + Nguyễn Viết Khôi (P.KTAT),  với 11 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 648 lượt thi >70 điểm;

          + Nguyễn Tuấn (tổ TC-PXSC) với 11 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 366 lượt thi >70 điểm.

- 03 giải khuyến khích:

          + Trần Thanh Trúc (PXVH), với 10 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 4.836 lượt thi >70 điểm;

          + Nguyễn Chín (PXSC), với 10 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 1.691 lượt thi >70 điểm;

          + Trương Phan Văn Trung (tổ SCĐ-PXSC), với 10 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 1.078 lượt thi >70 điểm.

     Công ty đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân nêu trên với số tiền 10 triệu đồng và phát động cuộc thi ATVSLĐ qua mạng năm 2021 tại Kế hoạch liên tịch số 1556/ KHLT-TĐĐNI-CĐTĐĐNI ngày 03/12/2020./.

 

Tác giả: Nguyễn Viết Khôi


Tin liên quan