KẾT QUẢ CUỘC THI KIẾN THỨC ATVSLĐ QUA MẠNG NĂM 2021 CỦA CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH

04 Tháng Giêng 2022 2:22 CH

Nhằm lan tỏa văn hóa an toàn đến toàn thể CBCNV trong Công ty, giúp CBCNV nhận thức sâu sắc hơn các quy định của pháp luật về ATVSLĐ từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng thực hiện công tác an toàn tại đơn vị, Công ty đã phát động cuộc thi kiến thức ATVSLĐ qua mạng internet năm 2021 tại Kế hoạch liên tịch số 1556/KHLT-TĐĐNI-CĐTĐĐNI ngày 03/12/2020 và Thông báo liên tịch số 1153/TB-TĐĐNI-CĐTĐĐNI ngày 10/8/2021 của Chuyên môn và Công đoàn về việc sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch số 1556/KHLT-TĐĐNI-CĐTĐĐNI ngày 03/12/2020.

Sau 8 tháng phát động cuộc thi, từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/11/2021, Công ty có 115 CBCNV tham gia cuộc thi chiếm tỷ lệ 97,5%, với 35.337 lượt thi. Kết thúc cuộc thi Ban tổ chức đã chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để tuyên dương, khen thưởng, cụ thể như sau:

* Đối với tập thể:

- 01 Giải nhất: Phân xưởng Vận hành, với điểm trung bình 81,53 điểm (có 32.012 lượt thi. Trong đó: 31.992 lượt thi đạt điểm từ >70 ÷100 điểm; 20 lượt thi có điểm ≤ 70 điểm);

- 01 Giải nhì: Phòng Hành chính và Lao động, với điểm trung bình 80,97 điểm (có 1.802 lượt thi. Trong đó: 1.765 lượt thi đạt điểm từ >70 ÷100 điểm; 37 lượt thi có điểm ≤ 70 điểm);

- 01 Giải ba: Phòng Kỹ thuật và An toàn, với điểm trung bình 80,25 điểm (có 499 lượt thi. Trong đó: 497 lượt thi đạt điểm từ >70 ÷100 điểm; 02 lượt thi có điểm ≤ 70 điểm).

* Đối với cá nhân:

- 03 Giải xuất sắc:

  1. Trần Thanh Trúc, Điều hành viên - PXVH: 08 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 8.800 lượt thi >70 điểm.
  2. Đoàn Minh Túy, Điều hành viên - PXVH: 08 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 885 lượt thi >70 điểm.
  3. Nguyễn Viết Khôi, Kỹ sư An toàn - P.KTAT: 08 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 440 lượt thi >70 điểm.

- 03 Giải khuyến khích:

  1. Nguyễn Tuấn, Tổ phó tổ Thủy công - PXSC: 07 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 297 lượt thi >70 điểm.
  2. Giang Thanh Tuấn, Điều hành viên - PXVH: 06 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 16.891 lượt thi >70 điểm.
  3. Trần Quốc Duy, Điều hành viên - PXVH: 06 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 4.378 lượt thi >70 điểm.

- Cá nhân có thành tích nằm trong tóp 20 người xuất sắc hàng tháng của Tổng công ty Phát điện 1:

  1. Giang Thanh Tuấn, Điều hành viên - PXVH: 04 lần nằm trong tóp 20 người xuất sắc của Tổng công ty (Đứng đầu tóp những người xuất sắc nhất tháng 7/2021; 8/2021; thứ 6 tóp những người xuất sắc nhất tháng 9/2021; thứ 15 tóp những người xuất sắc nhất tháng 10/2021 của Tổng công ty).
  2. Trần Thanh Trúc, Điều hành viên - PXVH: 04 lần nằm trong tóp 20 người xuất sắc của Tổng Công ty (Đứng thứ 10 tóp những người xuất sắc nhất tháng 5/2021; thứ 11 tóp những người xuất sắc nhất tháng 7/2021; thứ 13 tóp những người xuất sắc nhất tháng 8/2021; thứ 15 tóp những người xuất sắc nhất tháng 11/2021 của Tổng công ty).
  3. Trần Quốc Duy, Điều hành viên - PXVH: 01 lần nằm trong tóp 20 người xuất sắc của Tổng Công ty (Đứng thứ 10 tóp những người xuất sắc nhất tháng 7/2021 của Tổng công ty).

  Để động viên và khuyến khích CBCNV trong việc thực hiện phòng trào thi đua tại đơn vị, Công ty đã khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích cao trong cuộc thi kiến thức ATVSLĐ qua mạng internet năm 2021 tại Quyết định số 1733/QĐ-TĐĐNI ngày 07/12/2021 với tổng số tiền thưởng 12.200.000 đồng.

Trong năm 2021, Công ty thủy điện Đại Ninh đã tích cực tham dự cuộc thi ATVSLĐ qua mạng do Tổng Công ty Phát điện 1 tổ chức cho nên Đơn vị đã được Tổng Công ty khen thưởng về cuộc thi này tại Quyết định số 824/QĐ-EVNGENCO1 ngày 31/12/2021, cụ thể như:

+ Đối với tập thể Công ty:  Đạt giải ba, với mức tiền thưởng 7.000.000 đồng;

+ Đối với cá nhân đạt giải cuộc thi: Anh Giang Thanh Tuấn, Điều hành viên – PXVH với mức tiền thưởng 2.000.000 đồng.

Công ty đã phát động cuộc thi cuộc thi kiến thức ATVSLĐ qua mạng internet năm 2022 tại Kế hoạch liên tịch số 1854/KHLT-TĐĐNI-CĐTĐĐNI ngày 28/12/2021, trong đó quy định cụ thể hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi này./.

Nguyễn Viết Khôi


Tin liên quan