KẾT QUẢ CUỘC THI KIẾN THỨC ATVSLĐ QUA MẠNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH

19 Tháng Mười Hai 2022 1:32 CH

     Nhằm lan tỏa văn hóa an toàn đến toàn thể CBCNV trong Công ty, giúp CBCNV nhận thức sâu sắc hơn các quy định của pháp luật về ATVSLĐ từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng thực hiện công tác an toàn tại đơn vị, Công ty đã phát động cuộc thi kiến thức ATVSLĐ qua mạng internet năm 2022 tại Kế hoạch liên tịch số 1854/KHLT-TĐĐNI-CĐTĐĐNI ngày 28/12/2021.

     Sau 10 tháng phát động cuộc thi, từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/11/2022, Công ty có 117 CBCNV tham gia cuộc thi chiếm tỷ lệ 100%, với 10.707 lượt thi.

 

Giao diện phần thi trắc nghiệm cuộc thi ATVSLĐ qua mạng.

     Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để tuyên dương, khen thưởng, cụ thể như sau:

* Đối với tập thể:

- 01 Giải nhất: Phòng Hành chính và Lao động, với điểm trung bình 80,28 điểm (có 7.372 lượt thi. Trong đó: 7.351 lượt thi đạt điểm từ >70 ÷100 điểm; 21 lượt thi có điểm ≤ 70 điểm);

- 01 Giải nhì: Phòng Kỹ thuật và An toàn, với điểm trung bình 80,25 điểm (có 425 lượt thi. Trong đó: 423 lượt thi đạt điểm từ >70 ÷100 điểm; 02 lượt thi có điểm ≤ 70 điểm).

- 01 Giải ba: Phân xưởng Vận hành, với điểm trung bình 81,53 điểm (có 1.668 lượt thi. Trong đó: 1.580 lượt thi đạt điểm từ >70 ÷100 điểm; 88 lượt thi có điểm ≤ 70 điểm).

* Đối với cá nhân:

- 03 Giải xuất sắc:

  1. Lê Mai Thăng (P. HCLĐ): với 10 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 6.250 lượt thi >70 điểm.
  2. Nguyễn Viết Khôi (P. KTAT): với 10 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 353 lượt thi >70 điểm.
  3. Trần Thanh Trúc (PXVH): với 10 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 335 lượt thi >70 điểm.

- 03 Giải khuyến khích:

  1. Đoàn Minh Túy (PXVH): với 10 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 307 lượt thi >70 điểm.
  2. Đặng Quốc Huệ (P. HCLĐ): với 10 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 210 lượt thi >70 điểm.
  3. Nguyễn Tuấn (Tổ TC-PXSC): với 8 lần đạt Người dự thi xuất sắc tháng, có 151 lượt thi >70 điểm.

- Cá nhân có thành tích nằm trong tóp 20 người xuất sắc hàng tháng của Tổng Công ty Phát điện 1:

     Lê Mai Thăng (P. HCLĐ): 02 lần nằm trong tóp 20 người xuất sắc của Tổng Công ty (nằm trong tóp những người xuất sắc nhất tháng 02/2022; 5/2022 của Tổng công ty).

      Để động viên và khuyến khích CBCNV trong việc thực hiện phòng trào thi đua tại đơn vị, Công ty đã khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích cao trong cuộc thi kiến thức ATVSLĐ qua mạng internet năm 2022 tại Quyết định số 1578/QĐ-TĐĐNI ngày 15/12/2022 với tổng số tiền thưởng 8.900.000 đồng.

Nguyễn Viết Khôi


Tin liên quan